18. Ideest äriplaaniks iPlanneri toel

10 questions
 1. Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne nõutav algkapital on:

  2500 eurot

  25000 eurot

  Algkapitali suurus sõltub tegevusalast 

  Nõue puudub

 2. Osaühingu osakapitali sissemakse tuleb teha:

  kohe

  esimese aasta jooksul

  kahe aasta jooksul

  ise otsustad, millise aja jooksul maksad

 3. Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tööandja jaoks kuus on:

  117,15 eurot 

  120,85 eurot

  154 eurot

  Summa sõltub tööandja bilansimahust

 4. Mis on valikkaup?

  erilise omadusega kaup

  kindla margitunnusega kaup

  impulsskaup

  Mitte ükski eeltoodud vastustest

 5. Ettevõtte tegevuskulude hulka EI KUULU järgmised kulud:

  ettevõtte registreerimise kulud

  kontoriruumi ostmise kulud

  interneti kasutamise kulud

  ajalehereklaami kulud

 6. Tooteühiku müügihind on 10 eurot, muutuvkulud tk kohta 5 eurot, püsikulud kokku 80 eurot. Millise müügimahu juures saavutab ettevõte kasumiläve? 

  16 tükki

  23 tükki

  30 tükki

  51 tükki

 7. Müügikäibesse kuuluvad:

  Liikmemaksud

  Liikmemaksud ja sihtotstarbelised toetused

  Liikmemaksud, sihtotstarbelised toetused ja kaupade/teenuste müügist laekuvad summad

  Mitte ükski eeltoodud vastustest

 8. Käibemaksukohuslaseks tuleb ettevõte registreerida:

  kohe, kui ta on asutatud

  ei tulegi registreerida

  kui on täitunud 16 000 euro suurune käive jooksval majandusaastal

  kui on täitunud 16 000 euro suurune müügikäive jooksval majandusaastal

 9. Mikrokeskkonna analüüs annab ülevaate:

  tehnoloogilisest keskkonnast

  tootmisharu arengusuundadest

  poliitilisest keskkonnast

  Kõik eeltoodud vastused

 10. Mida tähendab "jätkusuutlik ettevõtlus"?

  Ettevõttel on sotsiaalsed ja / või ühiskondlikud eesmärgid

  Ettevõtte tegevus on avatud ja läbipaistev

  Ettevõte arvestab sotsiaal- ja looduskeskkonnaga

  Mitte ükski eeltoodud vastustest