23. Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes

10 questions
 1. Rahapesu eesmärk on varjata kuritegelikul teel saadud vara tegelikku:

  päritolu

  päritolu ja kasusaajat

  päritolu, kasusaajat ja omanikku

  päritolu, kasusaajat, omanikku ja valdajat

 2. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus paneb kohustusi:

  kõigile isikutele

  kõigile avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele

  kõigile eraõiguslikele juriidilistele isikutele (Tulundusühistu, UÜ, OÜ, AS, TÜ, SA, MTÜ)

  kõigile eraisikutele

  Variandid 2 ja 3

 3. Millist tehingut võib lugeda (rahapesu tõkestamise mõistes) ebaharilikuks?

  Autoremondi firma pakub ühekordset konsultatsiooniteenust hinnaga 10 000€

  Külapoekest opereeriv osaühing ostab luksusauto

  Kinnisvara ostja tasub 40 000€ sularahas

  Kõiki eeltoodud tehinguid

 4. Täida lüngad!

  ___ taustaga isiku, tema ___ või tema lähedase kaastöötajaga tehingu tegemisel peab kohustatud isik võtma tarvitusele rangemad ___ .

  Riikliku / sõbra / ettevaatusabinõud

  Riikliku / pereliikme / hoolsusmeetmed

  Kohaliku / pereliikme / ettevaatusabinõud

  Kohaliku / sõbra / hoolsusmeetmed

 5. Hinda kahte tehingut!

  • Kauplejad tasuvad kohe sularahas üle 10 000 € .
  • MTÜ ja SA –le tasutakse sularahas üle 5 000€ ühe aasta jooksul.

   

  Ainult esimest tehingut loetakse riskantseks

  Ainult teist tehingut loetakse riskantseks

  Mõlemaid tehinguid loetakse riskantseteks

  Kumbagi tehingut ei loeta riskantseks

 6. Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kelle otsene või kaudne osalus või kõigi otseste ja kaudsete osaluste summa ületab äriühingus:

  50%

  51%

  25%

  2/3

 7. Täida lüngad!

  Tegeliku kasusaaja andmeid kogub ___ja ta avalikustab need ___ .

  Statistikaamet / oma kodulehel

  juriidilise isiku juhatus / äriregistri infosüsteemis (ettevõtjaportaalis)

  Rahapesu andmebüroo / oma aastaraamatus

 8. Milline väide on tõene?

  • Riskiisu on kohustatud isiku riskide taseme ja riskide tüüpide kogum.
  • Riskiisu määratlemise eesmärk on riskide täielik vältimine.

   

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene

 9. Üldine reegel on see, et Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamise eest vastutab ettevõtte:

  nõukogu

  juhatus

  tegevjuht

  finantsjuht

 10. Põhimõtte „tunne oma klienti“ rakendamine tähendab seda, et tuleb määrata kliendi:

  tegevusala

  tegevusala ja olulisemad tehingupartnerid

  tegevusala, olulisemad tehingupartnerid ja maksetavad

  tegevusala, olulisemad tehingupartnerid, maksetavad ning püsiv asu- ja tegevuskoht