8. Eralaenujuhtimine

10 questions
 1. Leia eraisiku maksimaalne võimalik laenumakse, kui: 

  • laenutaotleja netosissetulek on 1800 eurot kuus
  • igakuine õppelaenu makse on  49 eurot
  • igakuise liisingkohustuse suurus on 285 eurot
  • laenusaaja võib maksta 50% oma sissetulekust laenu- ja liisingkohustuste täitmiseks

  900 eurot

  733 eurot

  566 eurot 

  126 eurot

 2. Millal jõustub hüpoteek?

  Kui notar on hüpoteegilepingu sõlmimise kinnitanud

  Kui hüpoteek on kantud kinnistusraamatusse

  Kui hüpoteek on registreeritud Ehitisregistris

  Mitte ükski eeltoodud vastustest

 3. Adekvaatsuse arvestamine riskikaalude põhimõttel tähendab, et adekvaatsuse arvestamisel lähtutakse:

  1. maksimaalsest võimalikust kahjust.
  2. riskide realiseerumise tõenäosusest.

  Ainult esimene väide on õige

  Ainult teine väide on õige

  Mõlemad väited on õiged

  Mõlemad väited on valed

 4. Leia maksimaalne laenusumma, kui:

  • elamu turuväärtus on 250 000 eurot (eksperthinnangu alusel)
  • aktsepteerimisväärtuse määr on 80%

  50 000 eurot

  200 000 eurot

  312 500 eurot

  320 000 eurot

  1. “Enne laenu väljamaksmist peavad laenu ja tagatisleping olema allkirjastatud ainult kliendi volitatud esindajate poolt”
  2. Intressipuhkus on periood, mille jooksul pank intresse ei arvesta”

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene

 5. Dokumendirisk on risk, et:

  klient ei kirjuta laenudokumentidele alla

  pank on hinnanud kliendi poolt esitatud dokumente ebaadekvaatselt

  pank on teinud vormistatud dokumentides vigu

  1. “Laen on probleemlaen, kui panga ja kliendi koostöö ei ole heal tasemel”
  2. “Probleemlaen on laen, millise põhiosa ja/või intressimaksed kas hilinevad või ei toimu üldse”

  Ainult esimene väide on tõene

  Ainult teine väide on tõene

  Mõlemad väited on tõesed

  Kumbki väide ei ole tõene

 6. põhimõte tagab, et laenuandja ei ole võrreldes ühegi teise laenuandjaga kehvemal positsioonil.

  Pari passu

  Negative pledge

  Common value

  Markowitzi

 7. Eluasemelaenude väljastamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid: 

  laenumaksete ja sissetuleku suhtarv võib eluasemelaenu andmise otsuse tegemise hetkel olla kõige rohkem 60%

  eluasemelaenu tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg võib olla 30 aastat

  LTV võib olla laenuotsuse tegemise hetkel kuni 85%

 8. Eksperthinnang sisaldab järgmisi andmeid:

  Turuväärtus

  Turuväärtus ja hindamise eesmärk

  Turuväärtus, hindamise eesmärk ja hinnangu kehtivuse eeldused ning kehtivust piiravad tingimused

  Turuväärtus, hindamise eesmärk ja kommunaalmaksete ajalugu