8. Eralaenujuhtimine

Sa said 7 punkti 10 -st
Your score was: 70 %

Sooritasid selle testi edukalt. Palju õnne!

 

Tutvu programmiga ja liitu SIIT.

 

Testi tulemused

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Leia eraisiku maksimaalne võimalik laenumakse, kui: 

 • laenutaotleja netosissetulek on 1800 eurot kuus
 • igakuine õppelaenu makse on  49 eurot
 • igakuise liisingkohustuse suurus on 285 eurot
 • laenusaaja võib maksta 50% oma sissetulekust laenu- ja liisingkohustuste täitmiseks
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

900 eurot

733 eurot

566 eurot 

126 eurot

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Millal jõustub hüpoteek?

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Kui notar on hüpoteegilepingu sõlmimise kinnitanud

Kui hüpoteek on kantud kinnistusraamatusse

Kui hüpoteek on registreeritud Ehitisregistris

Mitte ükski eeltoodud vastustest

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Adekvaatsuse arvestamine riskikaalude põhimõttel tähendab, et adekvaatsuse arvestamisel lähtutakse:

 1. maksimaalsest võimalikust kahjust.
 2. riskide realiseerumise tõenäosusest.
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Ainult esimene väide on õige

Ainult teine väide on õige

Mõlemad väited on õiged

Mõlemad väited on valed

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Leia maksimaalne laenusumma, kui:

 • elamu turuväärtus on 250 000 eurot (eksperthinnangu alusel)
 • aktsepteerimisväärtuse määr on 80%
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

50 000 eurot

200 000 eurot

312 500 eurot

320 000 eurot

Küsimus:
Tulemus 1 / 1
 1. “Enne laenu väljamaksmist peavad laenu ja tagatisleping olema allkirjastatud ainult kliendi volitatud esindajate poolt”
 2. Intressipuhkus on periood, mille jooksul pank intresse ei arvesta”
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Ainult esimene väide on tõene

Ainult teine väide on tõene

Mõlemad väited on tõesed

Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

Dokumendirisk on risk, et:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

klient ei kirjuta laenudokumentidele alla

pank on hinnanud kliendi poolt esitatud dokumente ebaadekvaatselt

pank on teinud vormistatud dokumentides vigu

Küsimus:
Tulemus 1 / 1
 1. “Laen on probleemlaen, kui panga ja kliendi koostöö ei ole heal tasemel”
 2. “Probleemlaen on laen, millise põhiosa ja/või intressimaksed kas hilinevad või ei toimu üldse”
Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Ainult esimene väide on tõene

Ainult teine väide on tõene

Mõlemad väited on tõesed

Kumbki väide ei ole tõene

Küsimus:
Tulemus 0 / 1

põhimõte tagab, et laenuandja ei ole võrreldes ühegi teise laenuandjaga kehvemal positsioonil.

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Pari passu

Negative pledge

Common value

Markowitzi

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Eluasemelaenude väljastamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid: 

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

laenumaksete ja sissetuleku suhtarv võib eluasemelaenu andmise otsuse tegemise hetkel olla kõige rohkem 60%

eluasemelaenu tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg võib olla 30 aastat

LTV võib olla laenuotsuse tegemise hetkel kuni 85%

Küsimus:
Tulemus 1 / 1

Eksperthinnang sisaldab järgmisi andmeid:

Vastus:
ValikEsitatud vastusÕige vastus

Turuväärtus

Turuväärtus ja hindamise eesmärk

Turuväärtus, hindamise eesmärk ja hinnangu kehtivuse eeldused ning kehtivust piiravad tingimused

Turuväärtus, hindamise eesmärk ja kommunaalmaksete ajalugu