Helmut Tarand – poems

In anthologies and magazines

Hungarian
Harangok halk kondulása = Kellade hellus: huszadik századi észt líra. II. Válogatta, szerkesztette, az elő- és utószót írta, valamint az életrajzi jegyzeteket készítette Bereczki Gáborné Mai Kiisk. Szombathely: [Berzsenyi Daniel Tanarkepzö Föiskola], 2000, 303 pp. [Text in Hungarian and Estonian. Poems by Ellen Niit, Jaan Kross, Ivar Ivask, Vladimir Beekman, Ilona Laaman, Arvo Valton, Hando Runnel, Annus Rävälä (= Helmut Tarand), Andres Ehin, Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo, Ene Mihkelson, Viivi Luik, Aarne Puu, Juhan Viiding / Jüri Üdi, Indrek Hirv, Doris Kareva, Tõnu Õnnepalu / Emil Tode, Hasso Krull, Karl Martin Sinijärv.]