Rein Põder – novels

Books

Bulgarian
Рейн Пъдер, Тайната мисия (Транспортът). Translated by Дора Янева-Медникарова. София: Гея либрис, 2016, 250 pp. [’Voor’.]