Helmi Mäelo – novels

Icelandic
Blómarós: saga frá Eistlandi. Islenzkadi med leyfi höfundar Arni Óla. Kapa. Atli Mar. Reykjavik: Bókaútgáfa Aeskunnar, 1965, 103 pp.

Swedish
Det lyckas för Linda. Företal av Per Wieselgren. Stockholm: Missionsförbundets förlag [Tampere: Hämeen Kirjapaino], 1948, 125 pp.