August Gailit – short stories and novellas

Books

Hungarian
Tenger: elbeszélések
. Eszt eredetiböl forditotta Virányi Elemér. Gyoma: Kner Izidor Kiadása, 1933, 192 pp. [Contents: Tenger. Vörös paripák. Ö kiralyi felsége. Peetrus Kuppelvaar. (‘Meri’, ‘Punased hobused’, ‘Tema Kuninglik Kõrgus’, ‘Peetrus Kuppelvaar’.)]

Latvian
Augusts Gailits, Pēdējais romantikis: novelu izlase. Ar autora atlauju no igaunu valodas tulkojis L. Švarcs. [New York]: Grāmatu Draugs, 1954, 238 pp. [’Viimne romantik’. Contents: ’Debesmitnu jaunsaimnieks’, ’Vilkacis’, ’Lacars’, ’Peteris Kupelvars’, ’Baraba’, ’Varonis ar partneri’, ’Pedejais romantikis’.]

Russian
Тоомас Нипернаади: роман в новеллах. ОборотеньГнуснейшее преступлениеКрасные лошадиМоре. Иллюстрации В. Каррус. Оформление А. Сяде. Обложка Я. Клышейко. Таллинн: Александра, 1993, 414 pp. [Translations of ’Toomas Nipernaadi’. Also includes short stories ’Libahunt’, ’Nurjatuim roim’, ’Punased hobused’, ’Meri’.]
 

In compilations, anthologies, magazines

English
The Last Romantic
. – An Introduction to Estonian Literature. Translated and edited by Hilary Bird. Bloomington, Ind.: Slavica, 2018, xv+486 pp. [‘Viimne romantik’. See
contents of the anthology.]
Maiden of the North. – Jan Kaus (ed), The Dedalus Book of Estonian Literature. Translated by Eric Dickens. Sawtry: Dedalus, 2011, 303 pp. [Translation of ‘Põhjaneitsi’. Contents of the anthology: Upheavals in the Borderlands / Jan Kaus; Maiden of the North / August Gailit; Flash Photography / Karl August Hindrey; Bread / Eduard Vilde; On Lake Peipsi / Juhan Liiv; Bird Cherry Petals / Friedebert Tuglas; Grandfather’s Death / Anton Hansen Tammsaare; Night of Souls / Karl Ristikivi; Eight Japanese Ladies / Arvo Valton; Uncle / Jaan Kross; An Empty Beach / Mati Unt; The Collector / Rein Saluri; The Rococo Lady / Maimu Berg; Chance Encounter / Eeva Park; Stomach Ache / Peeter Sauter; Nuuma Aljla / Madis Kõiv; Aspendal the Rainmaker / Mehis Heinsaar.]

German
Das harte Meer
. – Abend-Ausgabe der Vossischen Zeitung, 29. III – 2. IV 1933. [‘Meri’.]
Petrus Kuppelwaar findet die richtige Frau. Eine Bauerngeschichte aus Estland. Übersetzung: I.M. Trotzky (recte: Arthur Behrsing). – Uhu, no 7, 1932, pp 91-103. [‘Peetrus Kuppelvaar’.]

Hungarian
Vörös paripák
. – Északi vártán: észt rokonaink irodalma. Szerkesztette [és a bevezetést írta] Képes Géza; ill. Fáy Dezső. Budapest: 1944, 129 pp. [’Punased hobused’. See contents of the anthology.]

Latvian
Augusts Gailīts, Augusta Gailīša nāve. – Livia Viitol (ed), Igauņu zelta noveles. Foreword by Livia Viitol. Translated by Maima Grīnberga, Tamāra Vilsone, Džuljeta Plakidis, Rūta Karma, Kārlis Mālbergs, Anna Velēda Žīgure. Rigā: Lauku Avize, 2009, 319 pp. [Translation of ‘August Gailiti surm’. Contents of the anthology: Eduards Vilde, Rudais mulks; Ernsts Petersons-Sergava, Oheliku tēvoča ziemsvētku noredzējums; Frīdeberts Tuglass, Popitis un Huhū; Augusts Gailīts, Augusta Gailīša nāve; Pēts Vallaks, Grozu pinēja Sīma laime; Antons Hanzens Tammsāre, Svarīgā diena; Karls Ristikivi, Kristus ar stikla acīm; Karls Rumors, Jānis Bulle; Arvo Valtons, Vīrs ar zaļo mugursomu; Mati Unts, Kranih!; Mari Sāta, Elza Hermane; Jāks Jeerīts, Mr. Diksits; Mihkels Muts, Pusdienas pie Vulfiem; Tōmass Vints, Tik negaidītā un neērtā nāve; Ēva Parka, Ceļojums; Asta Peldmē, Vīnes meitēns; Matss Trāts, Res nostra; Tīts Aleksejevs, Tartu miers; Reins Peders, Blaubarts; Maimu Berga, Aizmirstie cilvēki; Mehiss Heinsārs, Ceļotājlaime.]

Russian
Аугуст Гайлить, Оборотень; 
Гнуснейшее преступление; Море– Произведения эстонской литературы. 1, Классика: [учебная хрестоматия]. Cоставитель Роман Каллас; [литератуный редактор Алла Каллас]. Вильянди: Sarapuu, 1998, 312 pp. [‘Libahunt’, ‘Nurjatum roim’, ‘Meri’. See contents of the anthology.]

Serbo-Croatian
Lovac na bisere. – 1000 najljepših novela, sv. 85-87: 1000 svjetskih pisaca. Ed. Ljubo Wiesner. Prev. Josip Velebit. Zagreb: Slovo, 1936, 201 pp. [Anthology series of short stories. Translation of ’Pärlipüüdja’.]
Lovac na bisere. – Na kraju swieta. Zagreb: Izdanje Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944, 160 pp. [’Pärlipüüdja’. Includes translation of F. Tuglas ’Maailma lõpus’.]

Swedish
Kärlek. – Estland berättar. Noveller. Urvalet och redigeringen V. Uibopuu, A. Oras, E. V. Saks. Översättningarna M. Janson, G. Milk-Parrot, E. Rein. Förord A. Oras. Stockholm: Välis-Eesti [Lovisa: Östra Nylands Tidnings & Tryckeri], 1946, 189 pp. [Anthology of short stories. Contents: Aino Kallas ’Bernhard Riives’; August Gailit ’Kärlek’; Karl Ast-Rumor ’Byxorna’; Albert Kivikas ’Den förtrampades lycka’; August Mälk ’Havets håvor’; Pedro Krusten ’Livbältet’; Edgar V. Saks ’En småkonung’; Valev Uibopuu ’Vid floden’; Karl Ristikivi ’Kristus med ögon av glas’.]