Salme Ekbaum – poems

In anthologies and magazines

Swedish
Våra sånger fick vi med oss: lyrik av 12 estniska skaldinnor i urval. Översättning av Silvia Airik-Priuhka. Stockholm: Välis-Eesti & EMP, 1983, 95 pp. [Anthology of poems by Lydia Koidula, Anna Haava, Marie Under, Marie Heiberg, Betti Alver, Ada Otema, Salme Ekbaum, Liidia Tuulse, Kersti Merilaas, Salme Raatma, Karin Saarsen, Ilona Laaman.]