Interlitteraria

Interlitteraria on Tartu Ülikooli maailmakirjanduse õppetooli ja Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni rahvusvaheline eelretsenseeritav ajakiri, mis asutati 1996. aastal. Interlitteraria vahendab eesti kirjandusteaduslikku mõtet ja uurimusi eesti kirjanduse kohta Eestist väljapoole, olles samal ajal kujunenud tänapäeva kirjanduse ja kultuuri-uurimise rahvusvahelise diskussiooni oluliseks foorumiks. Interlitterarias avaldatakse käsitlusi kogu maailma kultuuri- ja kirjandusuurijatelt. Eriline roll on ajakirjal Ida- ja Kesk-Euroopa kultuuri- ja kirjandusteadusliku mõtte ning kirjanduste ajaloolise ja tänapäevase protsessi mõtestuses ja peegelduses, seega dialoogi edendamises traditsioonilise „keskuse“ ja „perifeeria“ vahel.

Interlitteraria avaldab algupäraseid kirjandusuurimuslikke artikleid eeskätt võrdleva kirjandusteaduse valdkonnast inglise, prantsuse, saksa ja hispaania keeles. Eelistatud on käsitlused, mis hõlmavad kirjandusnähtuste kultuuridevahelisi kontekste. Asjaolu, et Interlitteraria avaldab artikleid neljas suurima levikuga lääne keeles, tagab väljaandele laialdase rahvusvahelise leviku. Alates 2014. aastast on Interlitteraria indekseeritud ERIH PLUS indeksis, mis on Euroopa humanitaarjätkuväljaannete kõrgeim kategooria, ja alates 2015. aastast Clarivate Analytics Web of Science indeksis. Samuti kuulub "Interlitteraria" DOAJ (Directory of Open Access Journals) ja CEEOL (Central and Eastern European Online Library) andmebaasi. Tagatud on open access eelkõige ajakirja enda kodulehe kaudu.

“Interlitteraria” numbrid on nii monograafilised (koondades muuhulgas EVKA rahvusvaheliste konverentside materjale) kui ka vabateemalised (võimaldades erinevate teemade arendamist). Uuendusena alates 2013. aastast on Interlitteraria vabateemalised numbrid avatud väiksemamahulistele temaatilistele sektsioonidele, mille panevad kokku kutsutud külaliskoostajad.

Ajakirja koduleht >>>

Toimetuskolleegium: Jüri Talvet (peatoimetaja), Katre Talviste (tegevtoimetaja), Tiina Aunin, Pilvi Rajamäe, Reet Sool, Kersti Unt

Akadeemiline nõuandev kogu: Arturo Casas (University of Santiago de Compostela), Yves Chevrel (Paris-Sorbonne University), Eduardo Coutinho (University of Rio de Janeiro), Dorothy Figueira (University of Georgia), Gerald E. Gillespie (Stanford University), Marina Grishakova (University of Tartu), Jonathan Locke Hart (Western University, Canada / Shanghai Jiao Tong University), Kim Youngmin (Dongguk University), Liina Lukas (University of Tartu), Arne Melberg (University of Oslo), Arne Merilai (University of Tartu), Nie Zhenzhao (Central China Normal University), Dorothea Scholl (University of Kiel), Monica Spiridon (University of Bucharest), Kwok-kan Tam (Open University of Hong Kong), Tomo Virk (University of Ljubljana), Yuriko Yamanaka (National Museum of Ethnology, Japan)