EVKA konverentsid

EVKA konverentse on toimunud 13. 2021. aasta sügisel leiab aset 14. konverents, mis kannab pealkirja „Lüürilise luule tegurist kultuuris. The Factor of Lyrical Poetry in the Formation of Literary Cultures“ (https://sisu.ut.ee/eacl2021).

EVKA konverentside kronoloogia:

 1. “Groteski keel. The Language of the Grotesque” (1996)
 2. “Maailmaluule postmodernsel ajastul. World Poetry in the Postmodern Age” (1998)
 3. “Kultuur ja rahvus aastatuhande pöördel. Culture and Nation at the Turn of the Millenium” (1999)
 4. “Maailma draama 21. sajandi künnisel. World Drama on the Threshold of the 21st Century” (2001)
 5. “Romaanižanr tänapäeva maailmakirjanduses. Genre of the Novel in Contemporary World Literature” (2003)
 6. “Maailmakirjanduse retseptsiooni dünaamika. Dynamics of the Reception of World Literature” (2005)
 7. “Suurte kultuuriliste ja kirjanduslike müütide saatus tänapäeval. Contemporary Fate of Great Cultural and Literary Myths” (2007)
 8. “Kirjandusajalugu kui rahvusliku ja rahvuseülese kirjanduskaanoni kujundamise tegur. History of Literature as a Factor of a National and Supranational Literary Canon” (2009)
 9. “Maailmakirjandus ja rahvuskirjandused. World Literature and National Literatures” (2011)
 10. “Rahvuskirjandused ja võrdlev kirjandusuurimine. National Literatures and Comparative Literary Research” (2013)
 11. “(Ilu)kirjanduslik tõlge: kas kultuurilis-vaimse dialoogi tegur või akulturatsiooni tööriist? Belletristic Translation: A Means of Cultural-Spirited Dialogue or a Tool of Acculturation?” (2015)
 12. “Mõju ja algupära kirjandusloomes. Influence and Originality in Literary Creation” (2017)
 13. “Kirjandusteooria, kirjandusuurimise ja -kriitika tänapäevane seisund (“keskuse”-välistes) rahvuskultuurides. Current State of Literary Theory, Research and Criticism in (Non-“Centric”) National Cultures” (2019)

Konverentsiplakatite galerii:

1
1. Eduard Wiiralt, Goya
2
2. Lembit Karu
3
3. Lembit Karu
4
4. Lembit Karu
5
6. Lembit Karu
6
5. Lembit Karu
7
7. Lembit Karu
8
8. Lembit Karu
9
9. Lembit Karu
10
10. Lembit Karu
11
11. Lembit Karu