Assotsiatsioonist

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon (EVKA) tegutseb alates 1994. aasta novembrist. EVKA eesmärgiks on edendada võrdlevat kirjandusteadust Eestis ning koondada sellega tegelevaid kirjandusuurijaid. EVKA põhitegevusi on kaks: anname välja teadusajakirja Interlitteraria ning korraldame iga kahe aasta tagant toimuvat rahvusvahelist võrdleva kirjandusteaduse konverentsi. 

Assotsiatsiooni keskmeks on Tartu Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse õppetool. Assotsiatsiooni esimees ja aseesimees valitakse iga kolme aasta tagant Tartu Ülikooli kirjanduse õppetoolide liikmete seast. Praegu on EVKA esimees Liina Lukas ning aseesimees Jüri Talvet. Juhatusse kuuluvad ka Kersti Unt ja Luule Epner. Liikmeid on assotsiatsioonis umbes 50, põhiliselt Tartust ja Tallinnast. Alates 2021. aastast antakse EVKA juhtkonna pikaajalistele teenekatele liikmetele välja EVKA auliikme tiitlit. Auliikme tiitli on pälvinud Kersti Unt (endine esimees).

EVKA kuulub kollektiivse liikmena ka Rahvusvahelisse Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni (International Comparative Literature Association ehk ICLA), osaleb selle tegevustes ning vahendab oma liikmetele ICLAlt saabuvat teavet ja väljaandeid. ICLA on rahvusvaheline organisatsioon, mis ühendab umbes 5000 kirjandusteadlast üle maailma ning korraldab iga kolme aasta tagant ülemaailmset kongressi (loe ICLA kohta lähemalt siit). Nõnda võimaldab EVKA oma liikmetele erialaseid kontakte ja tegevust nii lokaalsel kui ka globaalsel tasandil.

EVKA asutamise ja ICLA tegevuses osalemise idee pärineb lahkunud professor John Neubauerilt, ICLA oluliselt liikmelt. Tema 1993. aasta Tartu-külastuse järel panid ülikoolilinnas EVKAle aluse professor Jüri Talvet ja kolleegid Tartust ning Tallinna Pedagoogikaülikoolist (nüüd Tallinna Ülikool).