Erivajaduste identifitseerimise eesmärk ja väljund

Sageli on tavapärasest erineva arenguga laste õpetajad segaduses ja neil on raske mõista, miks lapsel õppimine ei õnnestu. Mõnikord tundub, et laps püüab ja pingutab, kuid tulemused on kesised ja teinekord tundub, et ta isegi ei püüa. Miks nii? Ja mida ikkagi teha, et ka sellistel lastel õppimine õnnestuks?  

Erivajaduste identifitseerimise eesmärgiks ongi jõuda arusaamiseni lapse arenguerisuste olemusest. Õpetajal on oluline mõista, mis õppimisprotsessis valmistab lapse jaoks raskusi ja tekitab olukorra, kus tema edasijõudmine võrreldes eakaaslastega on oluliselt vaevalisem.

Mõtle!
Mida peaks õpetaja teadma, ehk millist infot ta vajaks, et saada aru, miks lapsel õppimine ei õnnestu? 

Erivajaduste identifitseerimise tulemusena peaks jõudma  tervikliku ülevaateni lapse arengu tugevatest ja nõrkadest külgedest koos ettekujutusega sellest, mida ja kuidas arendamises või õpetamises muuta, et see tegevus lapse eriliste vajadustega kõige paremini haakuks.  See ongi EV identifitseerimise väljundiks. 

Oht eksida! Mõnikord seostatakse erivajaduste identifitseerimist meditsiiniliste diagnoosidega ja arvatakse, et erivajaduste identifitseerimise tulemusena saavad lapsed diagnoosi.

Meditsiinilises kontekstis on see mõttekäik isegi sobilik, kuid pedagoogilises kontekstis ei ole diagnoos kõige olulisem ning lisaks ei tohi unustada, et diagnoose panevad siiski arstid, mitte õpetajad. Sõltumata diagnoosi olemasolust või selle puudumisest peab lapsi ikkagi õpetama nende individuaalsust arvestades. Seega on ennekõike oluline mõista, mis tasemel lapse oskused-teadmised on ja mis on veel olulised asjaolud, mis tavaviisil õppimist-õpetamist segavad. Diagnoosist on kasu sedavõrd, et see annab õpetajale kindluse lapse probleemi olemuse suhtes ja aitab valida sobilikke õpetamismeetodeid. Nt teadmine, et lapsel on diagnoositud autism, suunab õpetajat sobilikke õpetamismeetodeid otsima autismipedagoogika valdkonnast. Samas, kui diagnoosi ei ole (last ei ole vastavate spetsialistide juures uuritud või tema probleemid ei vasta ühegi diagnoosi kriteeriumidele), siis peab sekkumiseks vajaliku info andma erivajaduste identifitseerimine.

Seega, erivajaduste identifitseerimise tulemusel mõistetakse, milles seisneb lapse mahajäämus ja õppimise erinevus võrreldes eakaaslastega ning kuidas last õpetada, et see annaks kõige paremaid tulemusi.

back forward