Meditsiinisüsteem

Meditsiinisüsteemis tegeldakse laste arengu toetamisega kliinikutes.

Lapse arenguprobleemide märkajaks ja esimesteks nõustajateks võivad olla nt perearstid, kes meditsiiniliste probleemide korral suunavad lapse edasi eriarstide vastuvõtule. Põhiliselt puutuvad lapsed kokku neuroloogide, silma- või kõrvaarstidega ning psühhiaatritega, kuid sõltuvalt probleemi olemusest ka teiste eriarstidega.

Lisaks arstidele tegutsevad meditsiinisüsteemis ka kliinilised psühholoogid ning kliinilised logopeedid, kes aitavad hinnata lapse probleemi olemust ning nõustavad ja osalevad vajadusel sekkumises. 

back forward