Hindamine haridussüsteemis

Eesti haridussüsteemis toimub laste arengu hindamine pidevalt, läbi kõigi haridusastmete ning jaotub kahele tasandile :

  • I tasand - põhilisteks arengu jälgijateks ja hindajateks on lasteaia või kooli õpetajad; erivajadustega või erivajaduste kahtlusega laste puhul lisanduvad konkreetse lasteaia või kooli tugispetsialistid, kelleks on enamasti eripedagoog, logopeed ja/või psühholoog;
  • II tasand - kui lasteaia või kooli kompetentsist jääb väheseks, on võimalik ka asutuseväline hindamine. Viimast teostatakse õppenõustamisteenuse raames Rajaleidja keskustes ning lapse edasist õpetamist muutvaid soovitusi annab kooliväline nõustamismeeskond. Ka peale arengu- või õpetamistingimuste muutmist tuleb lapse arengut hinnata ja nüüd on kohane lasteaias või koolis teostada progressi hindamist - jälgida, kuivõrd tulemuslikud on olnud arendamises/õpetamises tehtud muudatused. 

Järgnevalt käsitletakse laste arengu hindamist eraldi enne kooli, kooli minekul ning koolis.

back forward