Nägemispuudega lapsed

KOOLI SISENE (õpetaja ja tugispetsialistid)

KOOLI VÄLINE (vanemad ja kohalik omavalitsus)

Õpetaja

 • väljendab tunnis ennast selge ja kuuldava häälega
 • haarab nägemispuudega lapse kõikvõimalikesse tegevustesse nii tundides kui väljaspool (koorilaul, tants, näitering)
 • leiab lapse tugevad küljed ja tõstab neid esile
 • käsitöö, kodumajanduse tunnis õpetab eristama erinevaid materjale jne

Vanemad

 • aidata last õppimisel
 • viia ringidess
 • toetada lapse iseseisvust
 • õigus olla kursis õppematerjalidega
 • toetada sõprussuhteid eakaaslastega
 • julgustada suhtlema inimestega ja osalema üritustel

Liikumine koolis ja õppetöö korraldus

 • kõikjal seintel käsipuud, ustel kätega tuntavad sildid
 • õpilane istub esimestes pinkides, et kuulda võimalikult hästi õpetajat
 • pimekirja tundev abiõpetaja
 • õppematerjal kas pimekirjas (tekstid) või käega kombitav (shabloonid)
 • koolis arvuti pimekirja klaviatuuri ja printeriga
 • võimaldada lapsel vastata suuliselt (mitte kirjalikult)
 • nägemispuudegalapse klassi tunnid toimuvad esimesel korrusel ühes kindlas klassis
 • soovi korral võimaldada lapsel kasutada tunnis diktofoni

Kohalik omavalitsus

 • võimaldada vanematele tasuta pimekirja kursuseid
 • vajadusel korraldada transport nägemispuudega lapsele
 • ümberkorraldused koolis nägemispuudega õpilase liikumise kergendamiseks
 • varustada kooli nägemispuudega lapsele sobilike õppematerjalide ja -vahenditega
 • vajalikud abivahendid nägemispuudega lastele igapäevaseks toimetulekuks
 • võimaldada psühholoogi teenus nii lapsele kui perele
back forward