Nägemispuudega lapsed

vanuses 0-3 aastat vanuses 3-7 aastat
nägemise stimuleeriminenägemisjääkide stimuleerimine
nägemisjääkide kasutamise õpetuskäelise tegevuse arendamine
käe liigutuste ja tundlikkuse aktiviseeriminetajude arendamine
eneseteenindusoskuste kujundaminesuurendusvahendite kasutama õpetamine
laste võimetekohane arendamine lähtuvalt alushariduse nõuetestmõtlemise arendamine
lapsevanemate väljaõpe tööks oma lapseganägemis-liigutusliku koordinatsiooni korrigeerimine
ruumilise orienteerumise korrigeerimine
rollimänguõpetus
elementaarsete matemaatiliste kujutluste loomine
ettevalmistus lugema ja kirjutama õppimiseks
back forward