Mõõduka intellektipuudega õpilased

KOOLI SISENE (õpetaja ja tugispetsialistid)KOOLI VÄLINE (erinevad institutsioonid)

Eripedagoog / õpetaja

 • kognitiivsed oskused
 • kommunikatsioon
 • sotsiaalsed oskused
 • eneseteenindamine
 • silma ja käe koostöö
 • igapäevaste toimingute õppimine

Neuroloog, psühhiaater

 • arstlik kontroll
 • diagnoosi täpsustamine

Abiõpetajad

 • igakülgne koostöö eripedagoogiga
Erinevad tugiisikud

Füsioterapeut ja/või liikumisõpetaja

 • üldmotoorika ja kehatunnetus
 • peenmotoorika
 • silma ja käe koostöö
Päevakeskused

Muusikaõpetaja / -terapeut

 • sotsiaalsed oskused
 • keskendumisvõime ja aistingud
 • tunnete taju ja väljendamine

Kunstiõpetaja / -terapeut

 • kognitiivsed oskused
 • motoorika ja kehatunnetus
 • värviteraapia
 • peenmotoorika
 • silma ja käe koostöö
 • keskendumisvõime
 • tunnete tajumine ja väljendamine

Logopeed

 • kommunikatsioon
 • kognitiivsed oskused
 • sotsiaalsed oskused

Tegevusterapeut

 • eneseteenindusoskused
 • sotsiaalsed oskused
 • kehatunnetus
 • silma ja käe koostöö

Psühholoog

 • laste nõustamine
 • õpetajate nõustamine

Psühholoog

 • Pere nõustamine

Sotsiaaltöötaja

 • pere toetamine
 • töö probleemsete peredega

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja

 • perede abistamine toetuste ja teenuste taotlemisesl
 • sotsiaalnõustamine
back forward