Kerge intellektipuudega õpilased

KOOLI SISENE (õpetajad ja tugispetsialistid)KOOLI VÄLINE (erinevad institutsioonid)

Eripedagoog / õpetaja

 • kognitiivsed oskused
 • kommunikatsioon
 • sotsiaalsed oskused
 • eneseteenindus
 • silma ja käe koostöö
 • igapäevaste toimingute õppimine
 • tööoskuste õppimine
 • igapäevaste toimetulekuoskuste lihvimine

Õppenõustamiskeskus, sh nõustamiskomisjon

 • omab ülevaadet piirkonna HEV lastest
 • on pädev soovitama vajalikku koolitüüüpi

Logopeed

 • kommunikatiivsete ioskuste arendamine (sh alternatiivkommunikatsioon)
 • psüühiliste protsesside arendamine
 • praktiline kõnearendus
 • häälduspuuete korrektsioon

Meditsiin

 • lastepsühhiaater, perearst 
 • vajadusel eriarstide konsultatsioonid (ortopeed, geneetik,silmaarst, hambaarst, 

Liikumisõpetaja /-terapeut

 • üldmotoorika ja kehatunnetus
 • peenmotoorika
 • silma ja käe koostöö

Taastusravi

 • liikumisteraapia
 • ratsutamine
 • ujumine

Muusikaõpetaja / -terapeut

 • sotsiaalsed oskused
 • keskendumisvõime ja aistingud
 • tunnete taju ja väljendamine

Kutsenõustaja

 • aitab leida sobivat eriala
 • tutvustab olemasolevaid edasiõppimisvõimalusi

Kunstiõpetaja / -terapeut

 • kognitiivsed oskused
 • motoorika ja kehatunnetus
 • värviteraapia
 • peenmotoorika
 • silma ja käe koostöö
 • keskendumisvõime
 • tunnete taju ja väljendamine

Psühholoog

 • laste nõustamine
 • vanemate nõustamine kasvatusküsimustes
 • suhted õpetaja ja laste vahel

Psühholoog

 • pere nõustamine

Sotsiaaltöötaja

 • töö probleemsete peredega

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja

 • perede abistamine ja toetamine
 • sotsiaalnõustamine
Klassiväline tegevus huvialaringidesLastevanemate tugirühmad
back forward