Käitumisprobleemidega lapsed

KOOLI SISENE (õpetaja ja tugispetsialistid)KOOLI VÄLINE (erinevad institutsioonid)

Klassi- ja aineõpetajad

 • käitumisprobleemidega laste märkamine
 • esialgne nõustamine või nõustamisele suunamine

Nõustamine

 • perearsti ja/või psühhiaatri poolt
 • õppenõustamiskeskustes
 • psühholoogiline nõustamine ja pereteraapia

Klassiõpetaja, HEV koordinaator

 • õppekava (vajadusel individuaalse õppekava) väljatöötamine
 • käitumise tugikava väljatöötamine
 • individuaalse õppekava või käitumise tugikava täitmine, seire, korrigeerimine
 • käitumisprobleemidega laste hajutamine klassides (max 2 last klassis)

Koolitused lapsevanematele ja õpetajatele

 • organiseerib kool koostöös kohaliku omavalitsusega

Konkreetse lapsega tegelevad õpetajad ja spetsialistid

 • sotsiaalsete oskuste õpetamine ja treening
 • viha juhtimine ja enesekontrolli õpetamine
 • kõne arendamine
 • järelvalve kindlustamine (sh võimalus pikapäevarühmaks)
 • vanemate kaasamine
Huvitegevuse võimalused 

Õpilasomavalitsus

 • õpilasakiiv
 • tugiõpilased

Järelevalve

 • Politsei
 • Alaealiste komisjon

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja

 • perede abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel
 • sotsiaalnõustamine
back forward