Infoallikad

Informatsiooni Euroopa Liidu kohta võib leida väga erinevatest allikatest. Siia lehele on koondatud mõningad viited portaalidele, andmebaasidele ja dokumendiregistritele, mis on infootsijale abiks.

Kasulikud lingid

Raamatud ja ELi väljaanded

Õppe- ja teadustööks vajalikud andmebaasid

Siin on TÜ raamatukogu EDK soovituslik nimekiri infoallikatest:

Ajaloolised dokumendid ja e-õppematerjalid ELi ajaloost

  • Euroopa Komisjoni ajalooliste arhiivide andmebaas Historical Archives https://ec.europa.eu/historical_archives
  • Ligipääs sõltumatute teadusinstituutide uurimismaterjale andmebaasis ERPA (European Research Papers Archive) http://eiop.or.at/erpa/
  • Paneuroopa Liit ja Euroopa ühendamine on elektrooniline kollektsioon koos metoodilise abimaterjaliga kooliõpetajatele Euroopa Liidu kujunemist ja ajalugu käsitlevatest eestikeelsetest allikmaterjalidest, mis on loodud aastatel 2006-2008 ja on kättesaadavad TÜ raamatukogu EDK vanal kodulehel aadressil http://www.euroinfo.ee/index.php?cmd=e_ope_sj