EDK-st

EDK keskused asuvad paljude Euroopa ülikoolide ja teadusasutuste juures edendamaks ja arendamaks Euroopa integratsiooni alast haridust ja uurimistööd. 

TÜ raamatukogu kuulub Europe Direct teabeteenistuse Euroopa dokumendikeskuste võrgustikku alates 1992. aastast eesmärgiga  pakkuda elanikele Euroopa Liidu alast teavet ja nõustamist. Sama aasta juulist on raamatukogus olemas ka Euroopa Liidu ametlikud väljaanded. 

Eestis antakse Euroopa Liiduga seotud teavet igale inimesele võimalikult lähedasest ja kättesaadavast allikast. Lisaks TÜ raamatukogule kuuluvad Europe Direct võrgustikku EDK-d Tallinna Tehnika Ülikooli Raamatukogus ja Eesti Rahvusraamatukogus ning 9 piirkondlikku Europe Direct infokeskust (EDIK)

Euroopa Liidu alast teavitustegevust koordineerivad Eestis Riigikantselei Valitsuse kommunikatsioonibüroo   ja  Euroopa Komisjoni Esindus Eestis.