E-kursus

“Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid” (P2EC.00.149) on TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudis õpetatav aine, mille õppematerjale saavad lugeda kõik huvilised https://sisu.ut.ee/edk/avaleht

Eesmärk

E-kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi orienteerumiseks Euroopa Liidu ametlikes dokumentides, andmebaasides ja teistes infoallikates.

Sisu

Õppevahendi abil saab tutvuda Euroopa Liidu õiguse allikatega, EL esmase ja teisese seadusandluse, Euroopa Kohtu otsustega, Euroopa Liidu institutsioonide ja nende ametlike dokumentide ning otsuste tegemise menetlustega. Lisaks õppida tundma EL ametlike dokumentide ja õigusaktide ülesehitust ning ametlikke väljaandeid ja andmebaase, samuti Euroopa Liidus kasutatavat terminoloogiat.