Uudised

 

Eelinkubatsiooni projektide kaitsmine toob välja innovaatilised ideed ja noorte ettevõtlikkuse

Eelinkubatsiooni programmi ellu kutsumise ajendiks oli üliõpilaste soov jätkata oma projektidega pärast ettevõtlusõppe baaskursuse läbimist. Tore oli näha, et juba esimesel korral oli kuuel tiimil valmisolek oma ideed edasi arendada ja programmi käigus midagi reaalset ellu viia. „Lähtuvalt selle aasta meeskondade tagasisidest teeme muudatused ja plaanime jätkata eelinkubatsiooni programmiga juba sügisel 2023.a.“ ütles programmi eestvedaja ja ettevõtluse nooremlektor Piia Vettik-Leemet.

Programmi pikkus oli üks semester, mille jooksul tiimid said oma ideid edasi arendada. Programmi raames pakuti tiimidele seminare nende jaoks olulistel teemadel, nt e-kaubandus, äriõigus. Selleks, et tiimides töö paremini toimiks oli võimalus kasutada nendele spetsiaalselt mõeldud koostööruumi Delta majas.  Üheks oluliseks idee arendamist toetavaks teguriks oli igal tiimil oma mentor, kellega toimusid  regulaarsed kohtumised. Koostöös seati eesmärke ja analüüsiti tehtud tööd. Mentorid jagasid väärtuslikke nõuandeid ja juhiseid ning toetasid noori nende ideede elluviimisel.

Programmi lõppedes esitlevad tiimid oma projekte ning parimaid ootavad ees auhinnad. Kaitsmisele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad kuulda ja näha noorte ettevõtlike inimeste ideid.

Tule ja toeta noori ettevõtjaid nende põneval teekonnal 31.05.23 Delta majas ruum 1017!

____________________________________

 

Tartu Ülikooli vabade kunstide professori Kärt Summataveti loengusari

Inspiratsiooniallikad ja mälumaastikud: traditsioon, inspiratsioon, innovatsioon

Kursus on jagatud kahele semestrile.

Sügissemestril käsitletakse avalikes loengutes ja seminaridel kujutlusvõime ja arhailise maailmapildi teemasid, et leida inspiratsiooni innovaatilistele ideedele, kuidas oma pärimust globaalses kontekstis interpreteerida: kuidas tõlkida visuaalset emakeelt ja interpreteerida mustrites ja rütmides peituvaid salakoode. Virutaalreaalsuses elava tänapäevainimese elu on kiire ja ei võimalda süveneda elu alustõdede ja väärtuste maastikele, milles peitub siiski vastuseid küsimusele, kuidas disainida õnne. Põhjarahva uskumused, unistused, kogemused, oskused ja elamused avavad teemasid, kuidas süveneda vaimse elukogemuse süvakihtidesse. Kuidas kujutada, mõtestada, kinnistada loometöö kaudu väärtuslikke teadmisi ja oskusi, mida tasub anda edasi põlvest põlve. Fookuses on virtuaalreaalsus, ettevõtlikkus ja innovatsioon: kuidas äratada loovust ja interpreteerida mineviku nutikaid lahendusi tulevikuinimese heaolu ja õnne teenistuses.

Kevadsemestril toimub uute ja ootamatute ideede eksperimentaalne loomine ja katsetamine. Innovatsioon võib sündida ootamatult ka traditsioonist ja vanadest oskustest. Seetõttu tasub kuulata loenguid ja osaleda seminaridel, et omaenda kultuurist tekiks uusi ideid, millele virtuaalreaalsuses pole varem mõelnud. Koostöös Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooliga on võimalik leida uusi tooteideid. Kärt Summatavet on kogenud disainer ja innovaator ning tema juhendusel kavandatakse ja töötatakse välja prototüüpe ja disainilahendusi või uusi teenuseid. Ettevõtluse õppetooli toel õpitakse ideedele koostama äriplaani ja aidatakse luua ettevõte või startup-lahendus.

Registreeru kursusele ÕISi

____________________________________

 

30. jaanuaril 2020 kell 15.30 seminariruumis nr 6 seminar "STARTUPS AND UNIVERSITY KNOWLEDGE TRANSFER ‒ LATVIAN AND ESTONIAN APPROACHES" ‒ Tõnis Mets, Indrek Tulbi ja Mari Igavens.

30. jaanuaril 2020 kell 14.15 seminariruumis 6 seminar "BUILDING INNOVATIVE HORIZONTALS THAT EMPOWER BOLD SOLUTIONS" ‒ Elina Kallas.