Projektid

Miks osaleme projektides?

  • Pakume ühiskonnale teenuseid ettevõtlikkuse ja ettevõtluse edendamiseks.
  • Viime projektides läbi rakendusuuringuid. 
  • Testime ja arendame metoodikaid ning kogume ja analüüsime õppurite tagasisidet.
  • Teeme koostööd teiste kõrgkoolide, ettevõtlusinkubaatorite, arendusorganisatsioonide ja ettevõtetega.
  • Projektidest saadud kogemusi ja kontakte kasutame õppe- ja teadustöös.

Käsilolevad projektid

Edukalt lõppenud projekte

Uuringuid TEADUS- JA INNOVATSIOONIPOLITIKA SEIRE PROGRAMMIS (TIPS):

http://www.tips.ut.ee/index.php?module=32&op=1&id=3527

http://www.tips.ut.ee/index.php?module=32&op=1&id=3663

http://www.tips.ut.ee/index.php?module=32&op=1&id=3687

http://www.tips.ut.ee/index.php?module=32&op=1&id=3689

http://www.tips.ut.ee/index.php?module=301&op=&dok_id=722

 

ETTEVÕTLUSÕPPE PROGRAMM

Ettevõtluse õppetool osales koos ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusega programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe haridustasemeteülene süsteemne arendamine" (2015-2018) ettevalmistamisel, juhtides kõrgkoolide ettevõtlusõppe töörühma. Tartu Ülikooli juhtida olid selles programmis, mis nüüd kannab nime Edu ja Tegu, ettevõtlusõppe uuringud ja raamistiku kujundamine, ettevõtlusõppe moodulite, metoodika ja õppevara väljatöötamine, ettevõtluse õpetajate-õppejõudude täiendkoolitus, eelinkubatsioon ja teavitus. 

 

  • Veel meie õppejõudude või õppetooliga seotud teadus- ja arendusprojekte:

Tõnis Mets

Mervi Raudsaar

Iuliia Trabskaia

Merike Kaseorg

Aivar Pere

Juta Jaani

Kaire Vahejõe