• img_1228.jpg
  • marge_oppetoo_viljandis.jpg
  • meestekad.jpeg
  • Mõõduvõtt
  • Mõõduvõtu võitjad 2018

Mis on ettevõtlusõpe?

Ettevõtlusõpe on ideede reaalsel elluviimisel põhinev õpe, mis arendab ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusalaseid pädevusi.

Ettevõtlusõpe lähtub ettevõtte loomise ja arendamise protsessist. Õpe aitab kõigi vald-kondade ja erialade üliõpilastel mõista ettevõtjat ning saada aru ettevõttest ja selle toimimisest.

Et elu ei rabaks külma dušina, vaata videot:

 

Miks õppida ettevõtlust?

Ettevõtlusõpe laiendab karjäärivalikuid, sest õpid 

- püstitama eesmärke ja kavandama tegevusi,
- kaitsma ja arendama oma ideid,
- vormima teistelegi ihaldusväärset toodet või teenust,
- juhtima ja arendama tiimi või ettevõtet,
- tegutsema oma erialal ettevõtjana,
- kujundama oma hobist lisasissetulekuallikat. 

Ettevõtlusõpe kõigi valdkondade ja erialade kõigi õppeastmete üliõpilastele: vali õppeaine siit.

Miks õpetada ettevõtlust?

Miks lõimida erialaprogrammidesse ettevõtlusõpe?

Ettevõtlusõpe innustab üliõpilasi nägema ja lahendama päriselu probleeme, rakendama ettevõtlikkust valitud erialal, laiendab  karjäärivalikuid.

Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab tekitada muutusi ühiskonnas nii ettevõtja ja palgatöötajana kui ka aktiivse kodanikuna. Ettevõtlikkus on arendatav, ettevõtlus on õpitav.

Loe lähemalt, kuidas me ettevõtlust õpetame.