• img_1228.jpg
  • marge_oppetoo_viljandis.jpg
  • meestekad.jpeg
  • Mõõduvõtt
  • Mõõduvõtu võitjad 2018

Mis on ettevõtlusõpe?

Ettevõtlusõpe on ettevõtlikku hoiakut ja ettevõtlusalaseid pädevusi arendav õpe, mis toetab ideede reaalset elluviimist.

Ettevõtlusõpe käsitleb ettevõtte loomise või selle arendamise protsessi, andes kõigi valdkondade ja erialade üliõpilasele arusaamise ettevõtlikkusest, ettevõtjast ning ettevõttest ja selle toimimisest. 

Ettevõtlusainete õppimine innustab üliõpilasi juba õppetöös nägema päriselu probleeme ning neile mitmesugusel viisil lahendusi otsima, rakendades ettevõtlikkust oma valitud erialal.

 

Miks õppida ettevõtlust?

Ettevõtlusõpe laiendab Su karjäärivalikuid, sest õpid 

  • - püstitama eesmärke ja kavandama tegevusi,
  • - kaitsma ja arendama oma ideid,
  • - vormima teistelegi ihaldusväärset toodet või teenust,
  • - tegusema oma erialal ettevõtjana,
  • - juhtima ja arendama tiimi või ettevõtet,
  • - kujundama oma hobist lisasissetulekuallikat. 

Vali õppeaine siit

Videoklipp: Et elu ei rabaks külma dušina

Lühitutvustus: Õppida ettevõtlust? Kindlasti!

Miks õpetada ettevõtlust?

Miks lõimida erialaprogrammidesse ettevõtlusõpe?

See innustab üliõpilasi nägema päriselu probleeme ja neile lahendusi otsima, rakendades ettevõtlikkust oma valitud erialal, 

ning laiendab lõpetajate karjäärivalikuid.

Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab tekitada muutusi ühiskonnas nii ettevõtja, palgatöötaja kui ka kodanikuühiskonna aktiivse liikmena.

Ettevõtlikkus on arendatav, ettevõtlus on õpitav.