Teemaotsing. Sõna- ja liitotsing

Sõnaotsing

See on kõige laiem võimalus mingi teema kohta kirjandust otsida. Sisestatud sõna või fraasi otsitakse nii autorite, pealkirjade, märksõnade kui ka märkuste hulgast. Selle otsinguga saate leida ka teoseid, mille kirjetele pole märksõnu lisatud. Samuti saab sisestada otsinguks võõrkeelseid sõnu, mille järgi saab leida neid sõnu sisaldavate pealkirjadega raamatuid. Kataloogi avalehel on alati vaikimisi ees sõnaotsing.

Kataloogi avaleht. Valitud on sõnaotsing.

Sisestatud sõnu otsitakse kõigepealt kui fraasi  ja seejärel operaatoriga AND, st otsitakse kirjeid, kus kõik sõnad esinevad. Tulemused järjestatakse relevantsuse järgi, fraasiotsinguga leitud tulemused on eespool. Täpse fraasi otsinguks tuleb see panna jutumärkidesse.

Vt ka  päringu koostamise kohta lisaks https://sisu.ut.ee/otsing/p%C3%A4ringu-koostamine

Kui otsing operaatoriga AND tulemusi ei anna, asendatakse see automaatselt operaatoriga OR ja leitakse kõik kirjed, kus vähemalt üks otsisõna esineb.  Kui päringut muudetakse, siis kuvatakse otsitulemuste lehe alguses ka vastav teade. Pange otsinguid tehes alati tähele, kuidas päring toimib.


Kui olete ühendanud sõnad operaatoriga AND, siis peavad kõik sõnad ka leitud kirjetes esinema. Kui see nii ei ole, esineb nt ainult üks otsisõna, siis on päringut muudetud ja otsing on toimunud operaatoriga OR ning tulemusi ei saa pidada relevantseteks.  

Sõnaotsinguks võib valida erinevaid märksõnu, sõnu pealkirjadest, autoreid, toimetajaid jne. Näiteks kui soovite leida bakalaureusetöid või magistritöid mingil teemal, sisestage otsinguväljale märksõna bakalaureusetööd või magistritööd ja sisu kirjeldav(ad) sõna(d).

Sõnaotsingut on soovitav kasutada ka siis, kui otsite kindlat raamatut, kuid ei tea täpset pealkirja. Proovige teada olevate sõnade järgi ükskõik millises järjekorras. Otsingule võite lisada ka autori nime.

Näiteks otsime materjali Eesti ohustatud looma- ja taimeliikide kohta. Sisestame sõnaotsingusse vabas järjestuses sõnad: ohustatud liigid eesti.

Sõnaotsingu tulemused.

Pange tähele, kuidas otsingutulemused on järjestatud. Antud otsingus on need järjestatud relevantsuse järgi, kuid võimalik on reastada ka tähestikuliselt või ilmumisaasta järgi. Otsingukasti all on see alati kirjas.

Liitotsing


Liitotsing (valik kataloogi avalehel otsinguakna paremas servas) võimaldab teha täpsemat otsingut. Saate määrata, millisel kirje väljal otsisõna peab esinema (nt autor, pealkiri, märksõna) ja valida tunnuseid, mille järgi otsingut piirata (keel, teaviku laad, kirjastus, eksemplari asukoht, ilmumisaasta).

Liitotsingu vormis tuleb operaatoriga OR ühendatud sõnad sisestada ühele reale ja read ühendada operaatoriga JA ( AND).

Liitotsingu võimalused.

Pöörake tähelepanu sellele,  kuidas leida sama sõna erinevaid vorme. Kasutage tärni * sõna lõppude asendamiseks. Kui kasutate otsingul Eesti märksõnastikust võetud märksõnu täpselt sellises vormis nagu märksõnastikus, pole tärn vajalik.