Teemaotsing. Otsing märksõna järgi

Valige otsinguvõimalus MÄRKSÕNA.  Nii saate otsida kirjandust oma teema kohta selle sisu kirjeldavate märksõnade abil. Märksõna (ingl k subject heading, descriptor) on sõna, millega kirjeldatakse raamatute, artiklite, heliplaatide, filmide jms sisu. Mingi mõiste väljendamiseks on valitud üks sõna, mille alla on koondatud kõik samasisulised dokumendid.  Märksõna ise ei pruugigi kirjeldatavas tekstis esineda. Märksõnad võetakse Eesti märksõnastikust EMS) http://ems.elnet.ee. Märksõnad on eestikeelsed, ingliskeelsete vastetega.

Märksõnastikust leiate ideid, milliste sõnade järgi otsingut teha, et saada võimalikult palju ja täpseid tulemusi. Eesti märksõnastiku kasutamist vaadake õppematerjalist Infootsingu põhimõtted  http://sisu.ut.ee/otsing/m%C3%A4rks%C3%B5nastik-eesti-m%C3%A4rks%C3%B5nastiku-kasutamine.

Valitud on märksõnaotsing. 

Sobivat märksõna võib otsida ka kataloogi abil. Kui olete ESTERis valinud märksõnaotsingu, sisestage otsingusse oma teemat kirjeldava sõna algus. Teile kuvatakse ESTERis kasutatavate märksõnade loetelu. Kui teie sisestatud sõna ei ole märksõnana kasutusel, juhatatakse teid kasutusel oleva termini juurde. Kui sellise sõnaga algavat märksõna ei ole ja ei ole ka viidet kasutusel oleva märksõna kohta, siis pakutakse võimalust teha sama sõnaga sõnaotsing. Selle kohta vt järgmise peatükist.

Näiteks sisestame sobiva märksõna leidmiseks sõna haridus. Kuvatakse loetelu selle algusega märksõnadest.

Märksõnaotsing.

Kui klõpsate otsingutulemustes 7. real lingil Haridusajalugu -- 7 viidet seotud märksõnadele, näete selle märksõna kitsamaid ja laiemaid märksõnu. 

Klõpsates märksõnal haridusajalugu, näete kõiki kirjeid, milles see sõna on märksõnaks pandud. 

Märksõnaotsingu tulemused.

Kirjed kuvatakse tähestikulises järjekorras.  Otsingutulemusi on võimalik täpsustada mitmete tunnuste järgi (ilmumisaasta, teaviku laad, keel, kirjastus, eksemplari asukoht, sõnad pealkirjas, autori ja märksõna väljal).  Selleks klõpsake kataloogi ülaosas nupule Täpsusta otsingut. Näete järgmisi võimalusi:

Otsingu piiramine.

Samad võimalused on ka siis, kui olete otsinud autori või pealkirja järgi.
Korraga saab otsida vaid ühe märksõna järgi. Teise märksõna lisamiseks tuleb peale otsingut kasutada nuppu Täpsusta otsingut ning valida piiramiseks märksõna väli. Korraga mitme märksõna järgi otsimist võimaldab sõnaotsing (vt järgmine peatükk).

Kirjetele lisatud märksõnu näete, kui klõpsate pealkirjal ja valite täiskirje. 
Paljudele vanematele teavikutele ei ole veel jõutud märksõnu lisada. Seetõttu pole kindel, et märksõna järgi otsides tulevad välja kõik teemakohased raamatud. Kasutage lisaks ka sõnaotsingut.

Et leida kirjandust mõne isiku või organisatsiooni kohta, tuleb samuti kasutada märksõnaotsingut. Sisestage kindlasti perekonnanimi enne.