Otsing pealkirja järgi

Kui te otsite kindlat raamatut ja teate selle pealkirja, valige otsinguvõimalus PEALKIRI.
Sisestage pealkirja esimene sõna või pealkirja algus. Näiteks kui sisestate otsingusse pealkirja Mälumäng, ei leita raamatut Euroopa mälumäng, sest selle pealkirja esimene sõna on hoopis Euroopa. 

Artikliga algavaid võõrkeelseid pealkirju on soovitav otsida nii artikliga kui ka ilma. 

Otsime Tartu Ülikooli raamatukogudest õpikut pealkirjaga Sotsioloogia ning sisestame pealkirja otsinguväljale sõna sotsioloogia. Kataloogi osaks valime Tartu Ülikooli raamatukogud.

ff

Otsing pealkirja järgi.

Leitakse sõnaga sotsioloogia algavad pealkirjad ning 4 nimetust, mille pealkiri on Sotsioloogia. Nende kirjete nägemiseks klõpsame esimesel real sõnal sotsioloogia. Saame järgmised tulemused:

ffPealkirjaotsingu tulemused (15.06.20).

Esimene on otsitava raamatu kirje.  All on kohe näha ka raamatukogud, kus see õpik on olemas. Raamatukogu lühendil klõpsates näete raamatukogu täisnime, TÜR all on ka välja toodud ülikooli erialaraamatukogud.  

Kirje avamiseks ja raamatute asukoha leidmiseks klõpsame veelkord esimesel pealkirjal Sotsioloogia. Siis on näha kõik eksemplarid ja nende asukohad. Vt ka selle õppematerjali punkti E-kataloogi kirje, andmed asukoha kohta.

Kui te ei tea raamatu täpset pealkirja, kuid teate mõnda pealkirjas esinevat sõna, valige otsinguväljaks SÕNA.