E-kataloogi kirje. Andmed asukoha kohta

Vaatame, mida saame e-kataloogist teada väljaande asukoha kohta. Otsime kataloogist välja Endel Tulvingu raamatu "Mälu" ning klõpsame pealkirjal.

Klõpsates pealkirjal näete tabelis raamatu eksemplaride asukohti. Asukohad on erinevad raamatukogud, kuid ka erinevad hoidlad ja saalid ühe raamatukogu piires. Kui asukoht algab lühendiga TÜR, siis asub teavik Tartu Ülikooli raamatukogu peamajas Struve tn, kui asukoht algab lühendiga TÜ, siis on tegemist mõne ülikooli erialaraamatukoguga.
Kui eksemplare on rohkem, tuleb kõikide eksemplaride nägemiseks klõpsata keskmise akna allosas olevale nupule Vaata kõiki eksemplare või vali aastakäik/köide. 

Igale eksemplarile vastab üks rida. Näete iga eksemplari asukohta, kohaviita ja infot, kas raamat on laenutatav ning millal on laenutatud raamatu tagastamise tähtaeg. Kataloogist saadud informatsiooni alusel leiate raamatu lugemissaali avariiulilt. 

ff

E-kataloogi kirje.

Klõpsates linki Täiskirje näete ka raamatu lehekülgede arvu, tõlkijate, toimetajate ja teiste autorite nimesid ning märksõnu. Lisainfo lingi alt leiate näiteks kõikide CD-plaatide sisu koos ja muusikapalade autorite ja pealkirjadega ning käsikirjade, fotode, arhiivide kirjeldusi.

Näide CD-plaadi kirjest.