Kava / Ohjelma

 
 

Neljapäev / Torstai

11.04.2019

(Ülikooli 18-139)

9.00 Registreerumine / Rekisteröityminen
9.15 Avamine / Avaus
9.30

Liina Lindström & Ilona Tragel

Võtsime (kätte) ja tegime ära

10.00

Jane Klavan

Eesti keele väliskohakäänete ja kaassõnade peal, peale, pealt kasutus eestikeelses veebis

10.30

Mirjam Ruutma

Komitatiiv ja sarnaste funktsioonidega kaassõnad murdekorpuses

11.00 KOHV /KAHVI
11.30

Maarja-Liisa Pilvik

mine-sufiksi produktiivsusest eesti keele allkeeltes

12.00

Santra Jantunen

Liivin muuttuva kausatiivien muodostus ja kausatiivijohdosten produktiivisuus

12.30

Outi Duvallon

Leksikaalistuneiden ja kiteytymättömien -kin-ilmausten suhteesta suomessa

13.00 LÕUNA / LOUNAS
14.30

Aive Mandel

Eesti V2-sõnajärjest võrdluses soome ja läti keelega

15.00

Carl Eric Simmul

Eesti keele konverbitarindi sõnajärg

15.30

Heete Sahkai

Põhja ja laiendite järjekord eesti keele verbifraasis

16.00 KOHV / KAHVI
16.30

Marja-Liisa Helasvuo & Mikael Varjo

Yhteiskonstruktiot kieliopin dynaamisina resursseina

17.00

Karita Suomalainen & Janica Rauma

Kysymyksestä kiteymäksi? Suomen kielen kiteytyneet tiedätkö-tyypin ilmaukset arkikeskustelussa

17.30

Katri Priiki

Tota noin niin – onko partikkeliketju osiensa summa?

   
   
 

Reede / Perjantai

12.04.2019

(Ülikooli 18-139)

9.00 Registreerumine / Rekisteröityminen
9.15

Maria Vilkuna

'Vain' konstruktiolla

10.00

Maria Kok

Vertailevaa tutkimusta itämerensuomen refleksiivisestä pro-aineksesta ja refleksiivisistä omistusilmauksista

10.30

Vesa Jarva

Koloratiivirakenteen kehitys itämerensuomalaisissa kielissä

11.00 KOHV /KAHVI
11.30

Mari Siiroinen

Konsonanttivartalon kohtalo suomen kielessä

12.00

Annekatrin Kaivapalu

Eesti ja soome mitmuse partitiiv: tüpoloogiast ja sarnasuse tunnetamisest

12.30

Rodolfo Basile

Löytyä-verbin italiankieliset vastineet

13.00 LÕUNA / LOUNAS
14.30

Tuomas Huumo

Hyvin lähellä, paljon edellä – *paljon lähellä, *hyvin edellä – mitä astemääritteet ja määränilmaukset kertovat spatiaalisten grammien semantiikasta?

15.00

Yrjö Lauranto

Partitiivin ja nominatiivin vaihtelu kahdessa suomen kielen lausekonstruktiossa: yleisistä olosuhteista subjektiiviseen tuntemukseen ja maailman representaatiosta modaalisuuteen

15.30

Krista Teeri-Niknammoghadam

'Edessä' olemisen monet merkitykset. Ete-adpositioiden merkitystyypit

16.00 KOHV / KAHVI
16.30

Renate Pajusalu, Maria Reile, Helen Hint, Tiina Nahkola, Piia Taremaa

Relatiivlause funktsioonid ja vorm eesti, soome ja vene keeles: katseline lüpsmine

17.00

Kukka-Maaria Wessman

Internetmeemit kognitiivisen kielitieteen näkökulmasta

17.30

Liina Lindström, Helen Plado, Maarja-Liisa Pilvik

Eituse väljendamine seto keeles – millest sõltub eitussõna asukoht?

19.00

ÕHTUSÖÖK / ILLALLINEN

Restoran Entri (Küüni 7, sissepääs Ülikooli tänava poolt / sisäänkäynti Ülikooli kadulta)