Teised struktuuriüksused

Siin on esitatud info TÜ õigusteaduskonna ning Pärnu Kolledži poolt kasutatavate uuringuandmete kohta. Nimekiri täieneb jooksvalt.

Andmestikuga seotud uuringu nimiAndmestiku üldine tüüpAndmete kogumise aeg Põhisisu, teemaplokid vmsKelle kohta andmedAndmete kogumise/moodustamise meetodAndmete maht Andmestiku formaatKelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üleMärkused
PÄRNU KOOLIÕPILASTE ELUVIISI UURING 2015/2016 ÕPPEAASTAL,  http://www.parnu.ee/failid/uuringud/P2rnu_linna_opilaste_eluviisiuuring_...kvantitatiivne2016 märts-aprillKüsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas noored Pärnus elavad, millised on nende harjumused ja hoiakud, riskikäitumine ning suhted pere, sõprade ja klassikaaslastega, et selle alusel paremini planeerida noortele suunatud riskikäitumise ennetamise ja vaba aja planeerimise projekte ning pikemaajalisi tegevusi.Uuringu sihtrühmaks olid 2015/2016 õppeaastal Pärnu linna 5.–12. klasside õpilased ning Pärnu Kutsehariduskeskuse ja Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilased vanuses kuni 18 aastat.e-küsitlus2476 indiviidi*180 tunnustSPSSPärnu Linnavalitsus, Haridusosakond, haridunõunik  Katrin Markii, TÜ Pärnu kolledž, Kandela Õun
Pärnu linna täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuring, http://www.parnu.ee/failid/uuringud/P2rnu_linna_elanike_tervisek2itumise...kvantitatiivne2016 november-detsember Pärnu linna täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuring, mille
tulemused on sisendiks linna terviseprofiili koostamisel
Pärnu linna elanikud vanuses 16–64 aastate-küsitlus506 indiviidi*172 tunnustSPSSPärnu Linnavalitsus, Sotsiaalosakond, Rahvatervise spetsialist Eha Ristimets; TÜ Pärnu kolledž, Kandela Õun
ISRD-2kvantitatiivne2005-2006Eesti alaealiste hälbiv käitumineEesti üldhariduskoolide 7.-9. klassi õpilased, v.a. eri- ja sanatoorsed koolidküsitlus2623 ankeetiSPSSÕigusteaduskond, Anna Markina
ISRD-3kvantitatiivne2013-2014Laste hälbiv käitumineEesti üldhariduskoolide 7.-9. klassi õpilased, v.a. eri- ja sanatoorsed koolidküsitlus3631 ankeetiSPSSKättesaadav http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/isrd
PROMISEkvalitatiivne2016-2019Konfliktsete noorte ja marginaliseeritud gruppide kaasatus ühiskonda ning väljakutsed 1. Seto noored; 2. kriminaalkorras karistatud nooredküsitlustranskribeeritud intervjuudWordPROMISE projekti konsortium
FLEXkvalitatiivne2009-2011Sunnitöö eesmärgil toimuv inimkaubandus ja tööalane ekspluateeriminetööjõu kasutamise eesmärgil inimkaubanduse ohvridsüvaintervjuud ekspertidegatranskribeeritud intervjuudWordFLEX projekti konsortsium, kontakt Anna Markina
ADSTRINGOkvalitatiivne2012-2014Eesti inimeste tööalase ärakasutamise kogemused välismaal täiskasvanud tööalase ärakasutamisega kokkupuutunud inimesedIntervjuud, administratiivdokumentide analüüstranskribeeritud intervjuudWordADSTRINGI projekti konsortsium, kontakt Anna Markina
IOMkvantitatiivne, kvalitatiivne2015-2016Inimkaubandusinimkaubanduse ohvrid ja kurjategijadintervjuud ekspertidega8 transkribeeritud intervjuudWordIOM, kontakt Anna Markina
UN Consultancykvalitatiivne2016inimkaubandus Eestisinimkaubanduse ohvrid ja kurjategijadintervjuud ekspertidega10 transkribeeritud intervjuud, WordUNDOC, Anna Markina
Lähisuhtevägivald Eestis juristide vaatenurgast kvantitatiivne2017 juuni-oktooberSelgitada, kuidas Eesti tegevjuristid suhtuvad lähisuhtevägivalda  ja seda reguleerivasse õigusregulatsiooniProkurörid , kohtunikud, advokaadid, politseiuurijadküsitlus158 indiviidi,106 tunnustSPSSEesti Avatud Ühiskonna Instituut, kellega koostöös uuring läbi viidi, õigusteaduskonna kontakt Silvia KaugiaUuringu tulemusi alles analüüsitakse, aruannet tulemustest veel pole
IDEA projekt "Laste esindajate professionaalse suutlikkuse tõstmine”kvantitatiivne, kvalitatiivnejuuni-september 2017Lapse perest eraldamises osalevate last esindavate spetsialistide professionaalne suutlikkus lastekaitsetöötajad + advokaadidküsitlus105 respondenti (86+19)kuni avaldamiseni konfidentsiaalne materjal, andmed Rein Muraka käes hiskonnateaduste instituudis