Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Taotlus

TAOTLUS ESTA-s TALLETATUD ANDMESTIKU KASUTAMISEKS NR. …………

Käesolevaga taotlen Eesti Sotsiaalteaduslikus Andmearhiivis talletatud andmestiku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (andmestiku nimi) kasutamist järgmistel eesmärkidel:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kasutamise eeldatav periood:

……………………………………………………………………

(taotleja nimi ja institutsioon)

“………” ………………………………… 20 ….. a.