Õppeaine "Õpetlik kosmos"

Kuupäev: 
02.05.2022 14:15 - 16:00

Repeats every week every Monday until E Mai 02 2022
Asukoht: 
Tartu Tähetorn

 

ESERO Eesti koostöös TÜ Tartu observatooriumiga loeb Tartu Ülikoolis vabaainet Õpetlik kosmos (LTTO.00.030)

Kursuse eesmärk on pakkuda tulevastele õpetajatele ja huvilistele võimalust kasutada kosmost kui atraktiivset teemat erinevate õppeainete ja valdkondade lõimimiseks ning riiklikes õppekavades olevate teemade ilmestamiseks erinevate praktiliste tegevuste kaudu.

Kursus annab teadmisi kosmoseteema vallas ning aitab leida siduskohti erinevate õppeainetega. Praktiliste töödena tehakse läbi erinevaid kaasaegseid õppematerjale ja külastatakse TÜ Tartu observatooriumit. Samuti luuakse seoseid teiste valdkondadega, näiteks bioloogia, kunsti, ajaloo ja kehalise kasvatusega. Osaletakse kosmosevaldkonna (astronoomia, kosmoloogia, kosmosetehnoloogia ja kaugseire) populaarteaduslikel loengutel. Meeskonna- või iseseisvatöö jooksul koostatakse ainekavadest lähtuvaid mõistekaarte ja näitlik tunnikava.