Kliimadetektiivide veebiseminar "Küsi teadlaselt"

kliimadetektiividMeil on hea meel teatada juba 3. märtsil 2022 kell 16.00 – 17.00 leiab aset Kliimadetektiivide veebiseminar "Küsi teadlaselt".

Veebiseminar on eeskätt toetavaks materjaliks ESERO Kliimadetektiivide üleskutses osalevatele meeskondadele, kuid on väga heaks silmaringi arendavaks materjaliks ka kõigile teistele õpetajatele ja õpilastele. Ürituse raames saavad õpilased esitada eksperdile oma uurimistööga seotud küsimusi. Lisaks huvitavale teooriale tuuakse ka praktilisi näiteid päriselust. Veebiseminar on ka heaks ettevalmistuseks järgmisel Kliimadetektiivide üleskutsel osalemiseks.

Veebinari külaliseksperdiks on sel korral okeanograaf Symine Henkens Euroopa Kosmoseagentuurist (ESA). Symine Henkens uurib mereprügi olemasolu ookeanis kasutades selleks Copernicus Sentinel-2 satelliidiandmeid. Seminar annab suurepärase ülevaate ookeanide rolli kohta meie kliimas ja ookeanisaastes.

Sellest, kuidas ookeanite plastireostusel hoida silma peal kosmosest räägib ka ESA õpetlik video.

Kindlasti ei jää informatsioon ka meile võõraks ega kaugeks. Sarnaseid uurimisi ja satelliitandmete kasutamisi leidub ka Eestis. Näiteks Sentinel-2 satelliidiandmeid kasutatakse ka TÜ Tartu observatooriumis veekogude seiramiseks. Satelliitidelt saadakse väärtuslikke andmeid vee kvaliteedinäitajate kohta (näiteks fütoplanktoni põhipigmendi klorofüll a sisaldus), mida saab kasutada EL Veepoliitika Raamdirektiivi (VRD) jaoks seisundihinnangute andmiseks. VRD eesmärgiks on saavutada kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide veekogude hea seisund ja selle säilimine. Veekogude kaugseire töörühm on kaasatud mitmesse rahvusvahelisse projekti ning on tõestanud ennast arvestatava partnerina üle maailma.

Plastireostuse teemalisi uuringuid teevad Eestis näiteks TÜ Eesti Mereinstituudi teadlased - uuritakse nii plastprügi hulka ja koostist randades kui ka mikroplasti erinevates elusorganismides (kalad, karbid).

 

Veebiseminariga liitumiseks peavad õpetajad registreeruma lingi kaudu (registreerimisvorm jääb avatuks kolmapäevani, 2. märtsini 2022).

 

Juhime tähelepanu, et veebiseminar on inglise keeles.

 

Rohkem informatsiooni ja eelmisi seminare saab vaadata Climate Detectives lehelt.