Studenten 

Katrin Koorits,  saksa keele õpetaja, Tartu ülikooli keelekeskus
Niina Lepa, saksa keele lektor, Tartu ülikooli keelekeskus

 2013

Sisu tutvustus: Õpiobjekt koosneb videointervjuudest, kus Eesti vahetusüliõpilane esitab Kieli ülikooli välisüliõpilastalituse töötajatele küsimusi sinna ülikooli õppima asumise kohta.

Eesmärk: Valmistada keeleliselt ette tudengeid, kes lähevad Saksamaale õppima või praktikale.

Õpiväljundid: Välisülikooli saabudes on tudengil oluliselt kergem hakkama saada dokumentide kordaajamisel ja suhelda erinevate ametkondadega. Peale selle oskab tudeng paremini suhelda akadeemilises miljöös.

Sihtrühm: Üliõpilased, kes lähevad Saksamaale õppima või praktikale.

Maht: 6 tundi.

Eelteadmised: Saksa keele oskus B1 tasemel.

Viide kasutamistingimustele: http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/litsents.htm

Õpiobjektiga töötamise juhend: Õpiobjekt koosneb neljast videolõigust, mida soovi korral võib vaadata ka tervikuna (Video ganz). Transkriptsiooni kogu vestluse kohta leiab avalehe menüüribal (Transkription), kuid soovitav on videoid vaadata ilma tekstita ja püüda jutust aru saada. Pärast igat videolõiku saab teha sõnavara harjutusi. Kogu teemat hõlmavast saksa-eesti sõnastikust, mis samuti asub menüüribal, leiab hõlpsasti konkreetsed vasted eesti keeles. 

forward