E-ajakirjad, e-raamatud, e-teadustööd

E-ajakirjad

1.  E-ajakirjade (ja raamatute) portaali A-Z sobib otsingu alustamiseks, kui teate ajakirja pealkirja või tahate kontrollida, kas mõni ajakiri on Tartu Ülikoolis kättesaadav. Sealt  näete,  millised aastakäigud on täistekstina olemas ja millistest andmebaasidest neid otsida.  Klõpsake andmebaasi nimel ja tehke otsing.

NB! Kui mõnesti andmebaasist või Google Scholariga leitud ajakirja täistekst ei avane,  kontrollige A-Z portaalist, kas ajakiri peab meil kättesaadav olema. Kui see on olemas, avage ajakiri A-Z portaali kaudu. Probleemide korral kirjutage paring@utlib.ee.

E-raamatud 

Tartu Ülikoolile ostetud e-raamatuid võib leida erinevatest andmebaasidest. Osaliselt on need e-kataloogis ESTER, osaliselt A-Z portaalis, kuid mitte kõik! Raamatud on sageli paremini leitavad otse andmebaasist otsides. Valige raamatute andmebaaside lehel andmebaasi tüübiks e-raamatud ja valdkonnaks socialia https://utlib.ut.ee/andmebaasid?tuup[0]=115&valdkond=119.

Rahvusraamatukogus on õigus- ja sotsiaalteaduste alaseid e-raamatuid, mis on leitavad ESTERi kaudu ning kättesaadavad kõikidele Rahvusraaamtukogu lugejatele. Selleks tuleb endale teha veebis Rahvusraamatukogu lugejakaart.

Õigusalaseid e-raamatuid sisaldavad raamatute andmebaasid Oxford Scholarship Online, Cambridge Online, Ebrary ning õigusalased kompleksandmebaasid Hein Online, Westlaw UK, WestlawNext, Beck Online.

Hein Online kollektsioonist Legal Classics leiate muu hulgas  klassikute teoste tõlkeid inglise keelde (näiteks Justinianus ja Gaius).

E-uurimistööd

Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritööd  on alates 2004 a täistekstina kättesaadavad. Neid saab otsida ka e-kataloogi ESTER kaudu.

Erialaste doktoritööde leidmiseks valige kollektsioon Tartu Ülikooli dissertatsioonid 2004 – Theses, MSc, PhD (ETD). Õigusteaduskonnas kaitstud tööde leidmiseks sisestage otsingulahtrisse õigusteaduskond.

Uuemad üliõpilastööd  on täistekstina kättesaadavad TÜ digiarhiivis DSpace dspace.ut.ee. Need  on ESTERis vaid osaliselt. 

Magistri- ja bakalaureusetööde leidmiseks valige sotsiaalteaduste valdkond - õigusteadus.