Konverentsi kava*

Moderaatorid Maris Juhkam Tõnu Jürjen

  

 

19.10.2018

Tartu Ülikooli peahoone aula (Ülikooli 18)

9.30 – 10.00

Registreerumine (fuajee), tervituskohv (senati saal ja nõukogu saal)

10.00 – 11.00

Konverentsi avamine:
- Aune Valk, Tartu Ülikooli õppeprorektor,
- Margus Pedaste, haridusteaduste instituudi juhataja kohusetäitja,
- Pille Häidkind, eripedagoogika osakonna juhataja,
- Wolf-Rüdiger Walburg, Tartu Ülikooli audoktor.

11.00 – 11.30

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

11.30 – 12.15

Kirsi Tirri  “Ethical challenges  in inclusive education: the case of gifted students” 

12.15 – 13.45

LÕUNA

13.45 – 15.15  

Töötoad: eripedagoogika ja logopeedia  töötuba

Eripedagoogika töötuba (Jakobi 2–226, sissepääs maja otsauksest)

13.45 – 14.25  Brenda Marie Morton “How trauma impacts classroom behavior and academic success.”

14.30 – 15.10  Evelyn Kiive  "Intellektipuudega õpilane Eesti koolis."

Logopeedia töötuba (Ülikooli 18, aula)

13.45 – 14.25  Edwin Maas "Evidence-based treatment for childhood apraxia of speech."

14.25 – 14.50  Anna-Liisa Sutt   “Logopeedina Eestis, Austraalias ja Inglismaal.”

14.50  – 15.15  Stien Raffa “Logopeed meeskonna liikmena peaajukasvajate eemaldamisel ärkveloleku tingimustes.”

15.15 – 16.00

KOHVIPAUS
(Jakobi 2 ja Ülikooli 18 senati saal ja nõukogu saal)

16.00 – 17.30  

Töötoad: eripedagoogika ja logopeedia  töötuba

Eripedagoogika töötuba  (Jakobi 2–226, sissepääs maja otsauksest)

16.00 –  16.40  Piret Soodla, Kristi Simso "Lugemispädevuse hindamine ja arendamine."

16.45 – 17.25  Leo Aleksander Siiman „Digitaalne mäng õppetöös ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamise praktilised lahendused."

Logopeedia töötuba: TÜ õppejõududelt praktikule (Ülikooli 18, aula)

16.00 –  16.25  Marika Padrik „Semantilis-pragmaatiline puue - väljakutse logopeedidele.”

16.30 – 16.55   Merit Hallap  “Keelepuudega kakskeelne laps:  suund tõenduspõhisele sekkumisele.”

17.00 –  17.25  Lagle Lehes “Nasaalsuse tõenduspõhine hindamine ja teraapia lastel.”

17.45 – 18.45 

Jalutuskäik endiste ja praeguste õppehoonete vahel (soovijatele)

19.00 – 22.00

Konverentsi bankett (Lossi 25, ülikooli muuseumi valge saal)

20.10.2018

Tartu Ülikooli peahoone aula (Ülikooli 18)

9.00  –  9.15  

Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liidu stipendiumi saanud üliõpilaste väljakuulutamine; stipendiumi annab  üle Merlin Olveti

9.15 – 9.55  

Trianna Oglivie  „Applying variability to the treatment of childhood speech and language disorders.”

10.00 – 10.40 

Merli Tamtik  "(Eri)pedagoogide ettevalmistusest Kanadas - kaasav õpe võimete ning kultuuride mosaiigis."

10.45 – 11.30 

KOHVIPAUS
(senati saal ja nõukogu saal)

Paralleelselt: Eripedagoogika osakonna tudengite postrite tutvustus (ruum 140)

11.30 – 12.10   

Jaan Kõrgesaar „Kui kool on kõigile.“

12.10 – 12.55  

Pille Häidkind „Kokkuvõte eripedagoogika osakonna vilistlasuuringust“  

13.00 

Konverentsi lõpetamine

Konverentsi töökeelteks on eesti keel ja inglise keel (inglise keeles esinejate ettekannete kokkuvõtted ilmuvad eesti keeles  ajakirja „Eripedagoogika“ konverentsiteemalises erinumbris).

*Päevakavas võivad korraldajad teha veel väikseid muudatusi. 

Digitõendid konverentsist osavõtu kohta saadetakse registreerumisel märgitud meiliaadressidele hiljemalt 31. oktoobril.

 

back forward