Muud kirjete lisamise viisid

Andmebaasi käsitsi uue kirje lisamiseks klõpsake Collect >> New Reference ja täitke vajalikud väljad. 

Online Search on raamatukogude kataloogides ja mõnedest andmebaasides otsimiseks. Võimalikud andmebaasid avanevad rippmenüüs, kust valige andmebaas. Siit saab otsinguid teha andmebaasis nt PubMed ning paljudes raamatukogude kataloogides. 

Kirjete salvestamiseks märkige vajalikud kirjad ära, ning rippmenüüst Add to group valige kaust, kuhu kirjed salvestada.

back forward