Kirjete salvestamine ja Endnote Web'i lisamine

Enamikest andmebaasidest tuleb valitud kirjed kõigepealt arvutisse salvestada ning seejärel EndNote'i importida.
Näiteks Cambridge Journals Online andmebaasis valige kirjed ning seejärel vasakult Export citations. Valige formaat (antud näites RIS, mis sobib paljudest andmebaasidest eksportimisel). Sobivad valikud andmebaasides  on RIS ja Reference Manager.  Rohkem erinevatest andmebaasidest eksportimise juhiseid leiate End Note'i veebilehelt http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hsr_importformat.htm

EndNote’is valige sakk Collect -> Import References. Nupuga Choose file valige arvutist sinna salvestatud fail ning avage. Järgmises lahtris Import References all (Import Option) valige importimiseks filter (antud näite puhul on see RefMan RIS). Valige kaust, kuhu kirjed importida ning klõpsake Import

g

Kirjete lisamine eelneva salvestamisega.

Google Scholarist kirjete eksportimiseks End Note'i tuleb enne see võimalus otsingutulemustesse lisada.  Google Scholari's klõpsake Settings, Bibliography manager all märkige ära Show links to import citations into, valige End Note ja salvestage see valik. Nüüd kuvatakse otsingutulemustes kirjete all linki Import into End Note Salvestage fail arvutisse. EndNote'is valige importimiseks Import Option all filter EndNote Import.

Google Scholarist
toimib ka Capture Reference võimalus. (vt eelmine peatükk)

 

 

back forward