Bibliograafia moodustamine

Lihtsa bibliograafia moodustamine ilma tekstisisese viitamiseta 

 

Format saki alt leiate bibliograafia koostamise vahendid. Võimalik on valida väga paljude juhtivate teadusajakirjade viitamisstiile. Bibliograafia tegemiseks saate valitud kirjed lisada ajutisse kausta Quick List või teha bibliograafiline loetelu juba olemasolevast kaustast. Sealt eraldi kirjeid välja valida ei saa. Valige ka viitamise stiil ning formaat. Select Favorites all saate valida sobivaid viitamisstiile ja valides Copy to Favorites lisate need oma valikutesse. Nupuga Preview & Print näete bibliograafia eelvaadet.

f

Bibliograafia loomine Endnote'i kirjetest

Viidete vormistamine ja bibliograafia moodustamine Format Paper vahendiga

 

Format Paper funktsiooniga saate arvutisse salvestatud .rtf dokumendi Browse nupuga üles otsida ning avada.

Kui dokumendis on viited loogelistes sulgudes ning kindlas formaadis, leiab programm need üles ja moodustab bibliograafia (vt täpsemalt http://www.myendnoteweb.com/help/en_us/ENW/hs_formatpaper.htm). 

Kui teie arvutile sobib MS Wordi dokumendiga töötamiseks mõeldud vahend Cite While You Write, saate kirjutamise ajal dokumenti  jooksvalt viiteid lisada. Vt  järgmine peatükk.  

 

back forward