HARJUTUSED

Harjutus 1

Vaata läbi video nr. 2 („Alusta põhjusest ja sihist“), mille teises pooles tutvustatakse Dave Evansi ja Bill Burnetti raamatut "Designing Your Life". Lae alla "Lõuendid" menüüriba alt täidetav lõuend "Elukaare disain" ning kaardista enda järgmise viie aasta visioon kolmes erinevas versioonis, vastates järgmistele küsimustele:

 • Kus ma elan?
 • Kellena ma töötan?
 • Kui palju ma teenin?
 • Kuhu ma reisida soovin?
 • Mida ma õppida soovin?
 • Millega ma vabal ajal tegelen?
 • Milline on minu perekonnaseis?
 • Milline mu nädalavahetus välja näeb?

Jägi, kus kolm erinevat versiooni kattuvad ning kus nad lahknevad. Kas märkad sarnaseid märksõnu ja mustreid? Kas kolmest versioonist annaks kokku panna ühe, mida proovida?

 

Harjutus 2

Koosta nimekiri 25 märksõnast, mis sulle elus olulised on (erinevad suhted, tegevused, hobid). Nüüd reasta need märksõnad tähtsuse järjekorras (1-25). Koosta uus nimekiri, kuhu lisad esimesest nimekirjast ainult viis kõige olulisemat märksõna.

Mõtle ja arutle järgmiste küsimuste üle:

 • Miks sa just need märksõnad valisid?
 • Mis on sinu elus peaaegu olulised suhted, tegevused ja hobid, mille võiks kõrvale jätta, et pühendada rohkem esimesele viiele märksõnale?
 • Millised olulised eluvaldkonnad jäid esimese viie märksõna hulgast välja?
 • Kui soovid järele mõeldes midagi esimese viie märksõna hulka lisada, millised vahetused teeksid?