Tauri Arumäe "Aerolidari ehk aerolaserskanneri kasutatamine metsaressursi kirjeldamiseks"

Tauri Arumäe uuris oma doktoritöös aerolidari ehk aerolaserskanneri kasutatavust metsaressursi kirjeldamiseks. Töö tulemusel töötati välja metoodikad metsa kõrguse ja metsa tagavara hindamiseks, lisaks uuriti aerolidari rakendatavust häiringute ning kõrguskasvu monitoorimiseks.

Peaasjalikult on hetkel kasutajaks RMK, kus töötades ma selle süsteemi üles olen ehitanud, aga metoodika on kindlasti rakendatav (ja praeguseks hetkeks ka leidnud rakenduse) näiteks Keskkonnaagentuuris, kus iga aastaselt Statistilise Metsainventuuri käigus Eesti metsaressurssi kaardistatakse. Lisaks võiks andmestik huvi pakkuda ka suurematele metsahaldusfirmadele (Tornator vmt).

Ettekanne toimub Tartu Ülikooli Raamatukogu seminariruumi Tõstamaa, 10. juunil kell 15.30. Tallinnas on ettekannet võimalik jälgida Tallinna Ülikooli Raamatukogu Uno-saalis.

Ettekannet on võimalik jälgida ka otse UTTV-s siin. Küsimusi saab ettekandjale esitada Sli.do keskkonnas koodiga: #127549