Elin Soomets «Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel»

Elin Soometsa teadustöö «Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel» käsitles põhjalikult looduslike märgalade taastamise vajalikkust. Tema uurimus põhines muutustele väga tundlike liikide - kahepaiksete, kahlajate ja metsiste - elupaikade jälgimisel.  Oma töös andis Soomets ka täpsed soovitused, mida tuleks Eesti tiikide ja kuivendatud märgalade taastamisel arvestada.

Elin Soomet on TÜ Loodusressurside õppetooli looduskaitsebioloogia spetsialist.

Ettekanne toimub 27. mail algusega 15.30 Tartu Ülikooli Raamatukogu Konverentsikeskuse suures saalis. Tallinnas on ettekannet võimalik otse jälgida Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu peamajas, Uno-saalis (Rävala pst. 10). Otse saab ettekannet jälgida ka UTTV keskkonnas.

Otseülekanne avaneb siit UTTV

Ülekanne Sli.do, koodiga #019296