8.4. Taimeri lülitamine fototakistiga

Selles videos vaatame, kuidas fototakisti signaali võimendada PNP transistoriga ja koostame 555 taimeriga skeemi, mis reageerib valgusele.

https://youtu.be/HFpPoMNjDVM

Praktilise töö jaoks vajad järgmisi vahendeid:

 • multimeeter
 • makettplaat
 • 6V vooluallikas
 • 555 taimer
 • PNP transistor BC557
 • fototakisti
 • potentsiomeetrid
 • takistid
 • kondensaatorid
 • juhtmed
 • valgusdioodid
 Mõtle kaasa!

Video lõpus on KODUNE ÜLESANNE. See on selles kursuses kaasamõtlemise ülesanne.

Videos on nii, et kui fototakisti on pimedas, siis valgusdiood vilgub ja kui fototakisti on valgustatud, siis valgusdiood põleb. Kuidas muuta seda skeemi nii, et kui fototakisti on pimedas, siis valusdiood vilgub ja kui fototakisti on valgustatud, siis valgusdiood ei põle?

Vastus

Vaata videot 5.1. Selle video lõpus on taimeri väljundisse ühendatud kaks valgusdioodi: kui üks neist põleb siis teine samal ajal ei põle. Ülesande lahendamiseks tuleb ümber tõsta valgusdiood 555 taimeri väljundis oleva takisti ja “maa” e. toiteallika miinuse vahele. Tee kaasa!

Muuda seda skeemi nii, et kui valgus kustub, siis hakkab tööle helisignaal.