Meist

Konsortsium Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (EIK)

  • edendab ettevõtlikku hoiakut ja innovatsiooniteadlikkust,
  • koordineerib selleks vajalikku tegevust Tartu Ülikoolis.

Konsortsium on moodustatud, et ühiselt

  • edendada metoodiliselt ettevõtlikkus- ja ettevõtlusõpet ülikoolis;
  • koostöös teiste ülikoolide ja partneritega edendada ettevõtlusõpet kogu Eestis;
  • koordineerida ettevõtlusteadmiste ja -oskuste ning innovatsiooni õpetamist ülikoolis;
  • olla toeks töötajate ja tudengite koostööl ettevõtetega Eestis ja rahvusvaheliselt;
  • aidata ellu viia innovatsiooniprojekte.

Konsortsiumi nimi inglise keeles on Centre for Entrepreneurship and Innovation.