Statuut ja liitumine

Konsortsium Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus alustas tegevust jaanuaris 2014.

Oma tegevuses  juhindub konsortsium STATUUDIST.

Liitumine konsortsiumiga

Uute ülikooli sturktuuriüksuste liitumise otsustab konsortsiumi nõukogu vähemalt 2/3 häälteenamusega.

Teised juriidilised isikud osalevad konsortsiumi töös ülikooli ja juriidilise isiku vahel sõlmitava koostöölepingu alusel.