KAKS ERISTUVAT MÕTTEVIISI

Dwek (2017) on kirjeldanud kaht vastanduvat mõtteviisi – kinnistunud (fixed mindset) ja arengule suunatud mõtteviisi (growth mindset). Eesti haridusteadlased on neid kirjeldanud ka kui jäävususkumust või –mõttelaadi ja juurdekasvuuskumust ehk –mõttelaadi.

mosted Kinnistunud mõtteviis

Kinnistunud mõtteviisiga inimene usub, et tema anded ja oskused ning iseloomuomadused on muutumatud ja neid pole võimalik elu jooksul arendada. Ta usub, et teatud anne tal kas on või seda pole. Ja kui seda pole, siis ei saa sinna ka midagi parata. Sageli arvab kinnistunud mõtteviisiga inimene, et kui teatud anne on olemas, siis pole vaja enam pingutada. Sellise mõtteviisiga inimene otsib oma ebaedu põhjuseid mujalt ja süüdistab selles teisi inimesi. Nii kordab ta samu vigu. Mingil määral on sellist mõtteviisi kõigis inimestes, kuigi nad pole ehk veel õppinud seda endas ära tundma. Selle märkamine endas on aga esimene samm arengusse suunatud mõtteviisi arendamiseks.

mosted Arengule suunatud mõtteviis ehk edenemismõtteviis

Arengule suunatud mõtteviisiga inimest iseloomustab usk sellesse, et ta suudab enda andeid arendada, kui selleks pingutab. Selle mõtteviisi puhul on oluline pigem ande arendamise teekond kui selle lõpp-punkt ehk tulemus. Oluline on katsetada, proovida, sealjuures endast parim anda ja sellest midagi õppida. Sellise mõtteviisiga inimene usub endasse ja on valmis pingutama ka siis ja eriti siis, kui parasjagu ei lähe väga hästi. Selline mõtteviis aitab inimesel edu saavutada ka kõige raskematel eluperioodidel elus ning toime tulla kõige keerulisemate väljakutsetega. Nii võimaldab see elada õnnelikumat ja vähem stressirohket elu ning loob eeldused suuremale edule (vaata joonis 1).      

                  JOONIS1

Erinevused arengule suunatud ja kinnistunud ja mõtteviisiga inimese käitumises on kokkuvõtlikult toodud tabelis 1.

Tabel 1. Erinevused arengule suunatud ja kinnistunud mõtteviisiga inimese käitumises.

Arengule suunatud mõtteviisiga inimene

Kinnistunud mõtteviisiga inimene

 • võtab vastu väljakutseid
 • ei anna kunagi alla
 • on enese suhtes leplikum
 • näeb pingutusi kui teekonda
 • õpib igast kriitikast
 • innustub teiste edust
 • aitab ja motiveerib teisi
 • usub võimalustesse
 • väldib väljakutsete vastuvõtmist
 • loobub, annab kergelt alla 
 • on väga enesekriitiline
 • näeb pingutusi mõttetutena
 • eirab kriitikat
 • paneb pahaks teiste edu
 • kritiseerib ja mõistab teisi hukka 
 • arutleb piirangute üle

 

EELMINE//JÄRGMINE