Küsimused

mõtlemiseks Mis on ettevõtlik mõtteviis?

Millised rõhuasetusi esineb erinevate autorite ettevõtliku mõtteviisi mõiste avamisel?

Miks on ettevõtlik mõtteviis oluline?

Kuidas on erinevad autorid ettevõtlikkus mõtteviisi määratlenud/defineerinud?

Milliseid tunnuseid hõlmab ettevõtlik mõtteviis?

Millised on ettevõtliku mõtteviisi komponendid?

Kuidas on lahti mõtestatud väärtuste loomine?

Mida mõeldakse uudishimu kui ettevõtliku mõtteviisi komponendi all?

Kuidas väljendub uudishimu ettevõtliku mõtteviisiga inimese käitumises?

Kuidas väljendub väärtuste loomine ettevõtliku mõtteviisiga inimese käitumises?

Kuidas väljendub seostamine ettevõtliku mõtteviisiga inimese käitumises?

Milline on ettevõtliku mõtteviisiga inimese profiil?

Kuidas selgitada lahti kognitiivne häälestamine ja eesmärgile orienteeritud mõtteviis?

Mis on arutlemisel põhinev otsustusloogika?

Milles väljendub tähelepanelikkus võimaluste nägemisel?

Mis iseloomustab madala ettevõtliku mõtteviisi tasemega inimesi?

Mis iseloomustab mõõdukalt ettevõtliku mõtteviisiga inimesi?  

Mis iseloomustab kõrge ettevõtliku mõtteviisi tasemega inimesi?


mõtlemiseks Aruteluküsimused

Arutle teksti põhjal erinevate autorite ettevõtliku mõtteviisi definitsioonide üle. Milliseid sarnasusi ja erinevusi neist välja võib lugeda?

Arutle loetu põhjal, millised omadused iseloomustavad ettevõtliku mõtteviisiga inimest. Koosta arutelu tulemusel loetelu peamistest omadustest.

Arutle, miks ettevõtlik mõtteviis on õpetaja töös oluline. Põhjenda oma seisukohti.

Arutle, milliseid ettevõtliku mõtteviisi iseloomustavaid omadusi pead enda jaoks kõige tähtsamateks. Põhjenda, miks on need Sinu jaoks olulised.


EELMINE//JÄRGMINE